Rekuć, Izydor (1885 – 1954), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Izydor Rekuć urodził się w Deguciach jako syn Franciszka i Marceli, z domu Michalskiej1. Powstaniec Sejneński. W czasie wizyty Józefa Piłsudskiego w Sejnach 13 września 1919 r. był wraz z młodszym bratem Teodorem w grupie Powstańców Sejneńskich, którzy wyprzęgli konie z bryczki Naczelnika i sami ciągnęli wóz. A ponieważ Teodor był wysoki, to widoczni są na zdjęciu, w środku grupy2.  Mieszkał w Jenorajściu nad jeziorem Gaładuś, umiał i lubił łowić ryby. Jego młodsi bracia, Franciszek i Teodor, także byli Powstańcami Sejneńskimi. Po II wojnie światowej Franciszek i Teodor Rekuć wyjechali na Ziemie Odzyskane i osiedlili się w okolicach Olecka. Tam zmarli i zostali pochowani w Olecku, a Izydor Rekuć pozostał w Jenorajściu. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie ustnej relacji Krewnych, Leokadii Rekuć i Piotra Rekucia oraz Prawnuka, Leszka Rekucia.

1 Informacja otrzymana od Krzysztofa Skłodowskiego.

2 Wiesław Jan Wysocki, Powstanie Sejneńskie 1919,  wydawcy: Fundacja Historia i Kultura, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2019, s.65.

Dodano 6.02.2022

Na podstawie dokumentu internetowo dostępnego z CAW1 możemy dodać, że Izydor Rekuć urodził się 5 grudnia 1885 r. w Deguciach, w gminie Sejny. Na jego wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości znajduje się imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania: Jenorajście, gmina Krasnowo. Widoczna jest także pieczątka Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości i decyzja o odrzuceniu wniosku 26 czerwca 1938 r. Już samo złożenie wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości, wymagające poświadczenia powstańczej działalności przez zwierzchników, jest  świadectwem jego udziału w Powstaniu Sejneńskim. Inaczej wniosek nie zostałby zaopiniowany i rozpatrzony.  

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanego źródła.

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN , LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html.


Niżej prezentujemy zdjęcie trzech Powstańców Sejneńskich, braci Rekuciów (od strony prawej patrzącego i kierując się w lewo). To Izydor, Teodor i Franciszek, który występuje tu z karabinem, w mundurze wojskowym. Zdjęcie zostało udostępnione przez Leokadię Rekuć, obecnie zamieszkałą w Augustowie, która jest synową Franciszka Rekucia.

rbt

28.06.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Izydora Rekucia, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Izydora Rekucia o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *