Słowikowski, Mieczysław (1900 – 1973)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 75 76.)

Mieczysław Słowikowski, ur. 4 lub 6 września 1900 roku w Suwałkach, syn Tomasza i Felicji. Wstąpił do POW na przełomie 1918 i 1919 roku jako uczeń gimnazjum w Suwałkach. Mieszkał przy ul. T. Kościuszki 33. Pełnił funkcję kuriera ppor. Janusza Ostrowskiego. Wielokrotnie przenosił meldunki przez linię demarkacyjną dostarczając je do Augustowa, a także do Kowna. Prowadził obserwację koszar oraz ruchu transportów i wojsk niemieckich. Uczestniczył w przetransportowaniu materiałów wybuchowych wykorzystanych podczas akcji wysadzenia torów kolejowych w Bakaniuku 5 czerwca 1919 roku. Jako sekcyjny I Suwalskiej Kompanii Ochotniczej Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej uczestniczył w Powstaniu Sejneńskim. Kapral, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem POW. Autor wspomnień. Wyjechał do Warszawy. 1 lub 22 września 1940 roku został osadzony w KL Auschwitz skąd został zwolniony 1 października 1941 roku. W czasie okupacji należał do AK, ps. „Zawisza”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim i walkach na Mokotowie, z przydziałem do kompanii saperów pułku „Baszta”. Zmarł 18 października 1973 roku. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie[1]. Irena Kasperowicz-Ruka ustaliła: w kwaterze II C 28, rząd 9, miejsce 8.

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1]Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3018028664900219/?type=3&theater, dostęp:  [16. 05. 2020 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *