Rekuć, Kazimierz (1895 – 1970), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Kazimierz Rekuć urodził się w Deguciach, w gminie Berżniki, był synem Jana. W randze szeregowego działał w POW i brał udział w Powstaniu Sejneńskim.  Na liście działaczy POW, sporządzonej przez Piotra Szyryńskiego w 1929 , występuje Kazimierz Rekuć, syn Jana, urodzony w Deguciach, który miał wówczas 36. Na Nowym Cmentarzu w Sejnach pochowany jest Kazimierz Rekuć, który zmarł 17 kwietnia 1970 r. w wieku 75 lat. Powstaje zatem pytanie, czy Kazimierz Rekuć, szeregowy POW, urodzony w Deguciach, syn Jana, jest tym samym Kazimierzem Rekuciem, który zmarł w 1970 r. w wieku 75 lat i został pochowany na Nowy Cmentarzu w Sejnach? Pan Józef Szarejko potwierdza, że w Deguciach, niedaleko jeziora, mieszkał Kazimierz Rekuć . Jego syn był policjantem, niestety już nie żyje, a córka była nauczycielką, uczyła w szkole w Gibach. Już nie ma zabudowań jego gospodarstwa i trudno jest odszukać rodzinę. Pan Józef Szarejko potwierdza, że Kazimierz Rekuć został pochowany w Sejnach.

Gorący apel: prosimy uprzejmie rodziny, krewnych, sąsiadów i znajomych o pomoc w ustaleniu dat urodzin i śmierci oraz miejsc wiecznego spoczynku działających w POW Sejnian, weteranów Powstania Sejneńskiego i/lub wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919 – 1920. Prosimy także o wspomnienia i relacje, dotyczące faktów z ich życia.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1, napisów na cmentarnym nagrobku oraz na podstawie informacji otrzymanych od Pana Józefa Szarejko.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego oraz strona internetowa straty.pl.

20.09.2023 r.

Dzięki uprzejmości Pani Danuty Rekuć-Żynda, najmłodszej córki Kazimierza Rekucia, z dostarczonego nam aktu zgonu dowiadujemy się, że Kazimierz Rekuć urodził się 2 marca 1895 r. w Deguciach. Był synem Jana i Ewy Rekuć. Dwukrotnie się zawierał związek małżeński, jego drugą żoną była Władysława, z domu Koncewicz, matka Pani Danuty. Zmarł 17 kwietnia 1970 r. w Białymstoku. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach.

3.02.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Kazimierza Rekucia, pochowanego na Nowym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Kazimierza Rekucia o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *