Totczyk, Paweł (1900 – 1954), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Paweł Totczyk uczestniczył w walkach toczącej się w 1920 r. wojnie polsko-bolszewickiej. Był saperem.  Został później osadnikiem wojskowym, otrzymał nadanie ziemi rolnej w miejscowości Leski, w powiecie Wołkowyskim1.  Ostatecznie osiadł w Łumbiach,  w sąsiedztwie innych osadników wojskowych, którzy tak jak on dokonali zamiany nadanych gruntów rolnych na działki rolne w Łumbiach.  Zmarł w Sejnach i został pochowany na Starym Cmentarzu.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji Haliny i Jana Dzienisiewiczów oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1 Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Paweł Totczyk wymieniony jest jako saper pod nr 9214 [dostęp: 15.02.2022 r.].

Bardzo dziękujemy Pani Wandzie Wojciechowskiej, wnuczce Pawła Totczyka, za cenne informacje o dziadku oraz o całej jego obecnie żyjącej rodzinie. Na podstawie tej relacji dowiadujemy się, że Paweł Totczyk posiadał odznaczenia wojskowe. Nie był to jednak Krzyż czy Medal Niepodległości. Sprawdziliśmy bowiem, że na liście odznaczonych jego nazwisko nie zostało wymienione. Odznaczenia były przechowywane w zegarze wiszącym na ścianie pokoju i wnukom nie wolno było tam zaglądać. Pamiętają jednak dobrze, jak te odznaczenia wyglądały. Paweł Totczyk miał dwoje dzieci: nieżyjącego już Józefa oraz Helenę, która mieszka obecnie w domu rodzinnym w Łumbiach. Z siedmiorga wnucząt Pawła Totczyka to czworo dzieci Józefa: Bolesław, Zuzanna, Wanda i Aniela oraz troje dzieci Heleny: Witold, Lila1 i Henryk. Zachęcamy gorąco Córkę oraz wszystkie Wnuczęta do wspólnego napisania historii życia Ojca i Dziadka.  

Dzięki uprzejmości Pana Jana Urbanowicza dowiadujemy się, że Wnuczka Pawła Totczyka, nazwana w dzieciństwie Lilą, to Pani Alicja Urbanowicz, zamieszkała obecnie w Gdyni. Dziękujemy za to uzupełnienie.

6.02.2024 r.

Dzięki uprzejmości Pani Alicji Urbanowicz oraz jej Męża dowiedzieliśmy się, iż Paweł Totczyk urodził się 3 stycznia 1900 r. w miejscowości Kropizonica. Był synem Franciszka i Pauliny. Zmarł 19 listopada 1954 r. w Łumbiach i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

22.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Pawła Totczyka, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Pawła Totczyka o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *