Sarnecki, Piotr i Stanisław

Sarnecki Piotr, „Sosnowski”, ur. 8 VII 1901 roku w Gibach. Posiadał wykształcenie elementarne. Od 6 III 1919 roku był członkiem komendy lokalnej POW Posejnele i należał do organizacji do 8 XI 1919 roku (w innym dokumencie od 15 VIII do 1 IX 1919 roku). Jak podał „W czasie bytności w Organizacji namawiałem ochotników do takowej, zbierałem broń i amunicję, prowadziłem wywiady, oraz roznosiłem poufne rozkazy”. 17 VIII 1919 roku, gdy wraz z Józefem Milewski, Wincentym Milewskim, Franciszkiem Morozem i Stanisławem Sarneckim szedł zbiórkę i ćwiczenia w lesie „Borek” pod Sejnami w celu otrzymania broni oraz informacji dotyczącej terminu koncentracji oddziałów powstańczych, został zatrzymany przez Litwinów i osadzony w areszcie w Sejnach. Jak podał został prawdopodobnie zdradzony przez Aleksandra Stankiewicza.  „Zapędzili nas Litwini do Sejn i maltretowali okrutnie chcąc wydobyć zeznania co im się nie udało. Po zajęciu Sejn przez organizację zostaliśmy zwolnieni” (według innych informacji wraz z innymi zbiegł z aresztu). Później brał udział w starciach z Litwinami w Gibach, Frąckach i Sejnach. W okresie międzywojennym robotnik. Mieszkał w Gibach. Był członkiem Związku Peowiaków. Został odznaczony Medalem Niepodległości (w 1932 roku), Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych oraz Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921.

Sarnecki Stanisław, ur. 20 X 1902 roku w Gibach. Ukończył szkołę elementarną. Od 6 III 1919 roku był członkiem komendy lokalnej POW Posejnele i należał do organizacji do 8 XI 1919 roku (w innym dokumencie od 15 VIII do 1 IX 1919 roku). Jak pisał „W czasie bytności organizacji namawiałem ochotników do takowej oraz robiłem wywiady”. 17 sierpnia, gdy wraz z Franciszkiem Morozem, Józefem Milewskim, Wincentym Milewskim i Piotrem Sarneckim szedł na ćwiczenia i zbiórkę w lesie „Borek” pod Sejnami (w arkuszu ewidencyjnym jako miejsce zbiórki podał Kukle, pozostali aresztowani wskazywali jednak Borek) w celu otrzymania broni oraz informacji dotyczącej terminu koncentracji oddziałów powstańczych, został aresztowany przez Litwinów. Jak podał został prawdopodobnie zdradzony przez Aleksandra Stankiewicza. W arkuszu ewidencyjnym z 1929 roku podał, że w drodze do Sejn udało mu się zbiec, natomiast we wniosku o Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych, że wraz z innymi został uwięziony w Sejnach, a z więzienia uciekł „w dniu 25 sierpnia 1919 r. podczas bitwy peowiaków z Litwinami”. Później brał udział „w bitwie z Litwinami podczas wypędzania ich z miasta i okolic”. Następnie służył w  29 Pułku Artylerii Polowej. Po demobilizacji pracował jako robotnik. Mieszkał w Gibach. Należał do Związku Peowiaków. Był odznaczony Medalem Niepodległości (w 1932 roku), Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych oraz Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921.

Opracował Krzysztof Skłodowski1.

1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na Nowym i Starym Cmentarzu w Sejnach nie możemy odszukać mogił Piotra i Stanisława Sarneckich. Rodzinę, krewnych i znajomych prosimy o pomoc w odpowiedzi na następujące pytanie: czy Piotr i Stanisław Sarneccy, obaj urodzeni w Gibach, byli spokrewnieni?  Być może byli braćmi. Prosimy także o pomoc w ustaleniu dat ich śmierci oraz miejsc wiecznego spoczynku.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *