Puciatycka, Aniela (1900 – 1979), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 69 70.)

Aniela Puciatycka ps. „Ada” ur. 18 września 1900 roku w Rykaciejach, córka Stefana i Wincentyny z Dogielów. W latach 1913 i 1914 roku uczęszczała do pensji Kazimiery Żulińskiej w Suwałkach. Po wybuchu I wojny światowej znalazła się w Rosji. Uczęszczała do gimnazjum w Borujsku, a od 1917 roku 8-klasowej Szkoły Żeńskiej Anny Jastrzębskiej, którą ukończyła w maju 1918 roku. Od kwietnia 1917 roku należała do 2 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Później wstąpiła do POW, kontynuując działalność po powrocie do Suwałk. Znając stosunki i język litewski pracowała jako kurierka – wywiadowczyni pod rozkazami por. Wacława Zawadzkiego „Rózgi” na obszarze obejmującym Kalwarię, Sejny, Giby, Berżniki. W czasie Powstania Sejneńskiego i ataku na Sejny 23 sierpnia 1919 roku wraz z Janiną Kasperowiczówną, idąc w szpicy na czele oddziałów powstańczych, została zatrzymana przez żołnierzy litewskich i dostała się do niewoli, z której zbiegła, a następnie brała udział w walkach. W 1919 roku współtworzyła pierwszą harcerską drużynę żeńską w Suwałkach przy Gimnazjum Żeńskim. W październiku 1919 roku wyjechała do Warszawy i wstąpiła na wydział ogrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Latem 1920 roku, w czasie ofensywy bolszewickiej pracowała jako sanitariuszka w punktach sanitarnych pod Radzyminem i Warszawą. W 1924 roku ukończyła kursy Wyższej Szkoły Ogrodniczej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Po skończeniu studiów pracowała jako nauczycielka ogrodnictwa w szkole rolniczej w Nieszkowie w powiecie miechowskim, a w grudniu 1928 roku została kierowniczką Publicznej Szkoły Przysposobienia Gospodyń Wiejskich w Kukowie. Podczas II wojny światowej pracowała u sióstr benedyktynek samarytanek w Henrykowie, gdzie prowadziła ogród i gospodarstwo. Po wojnie mieszkała w Katowicach. Była odznaczona Krzyżem Walecznych, Krzyżem POW i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarła 27 stycznia 1979 roku w Suwałkach.(mw)[1]

Opracowała Magdalena Wołowska-Rusińska.

Irena Kasperowicz-Ruka ustaliła, że została pochowana na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.


[1]Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook,

https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/2956799907689762/?type=3&theater, dostęp: [05. 05. 2020 r.].

Ważna informacja:

Najnowsza biografia Anieli Puciatyckiej (1900 – 1979), napisana przez Andrzeja Matusiewicza, znajduje się w Suwalskim słowniku biograficznym, opublikowanym w 2021 r. Por. Suwalski słownik biograficzny, tom 1, Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy współpracy Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach, Suwałki 2021, strony 508 – 509.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r80483,Puciatycka.html
25.03.2024, 14:00
Nazwisko:
Puciatycka
Imię:
Aniela
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Suwałki
Gmina:
Suwałki
Rodzaj obiektu:
cmentarz parafialny
Lokalizacja:
sektor A1, rząd XXI, miejsce 7
Przynależność:
POW

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *