Chalecki, Julian (1894 – 1920), GRÓB WOJENNY

Chalecki (Chałecki) Julian, ur. w 1894 roku. Od listopada 1918 roku w jego zabudowaniach w Dziemianówce odbywały się szkolenia wojskowe członków POW, prowadzone przez niego i Piotra Korzona. Powstaniec sejneński. 14 I 1919 roku na czele grupy peowiaków z Gib dołączył do oddziału POW pod dowództwem Narcyza Misiewicza i Antoniego Józefa Wołągiewicza, który maszerując z „Okręgu Olickiego”, zatrzymał się na postój w Gibach. Następnie wraz z nim przekradł się lasami przez placówki niemieckie, dotarł do Zambrowa i wstąpił jako ochotnik do 1 Suwalskiego Pułku Strzelców (później 41 Suwalski Pułk Piechoty). Według wielu relacji zamordowany przez Litwinów w końcu sierpnia 1919 roku. Prawdopodobnie jest to informacja błędna. Według innych informacji w 1920 roku posterunkowy Policji Państwowej powiatu sejneńskiego, zastrzelony 17 IX 1920 roku przez partyzantów litewskich w czasie pełnienia służby patrolowej w strefie przygranicznej. Został pochowany na cmentarzu w Sejnach (na nagrobku napis: „Chalecki Julian Powstaniec 1919 r.”)

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Julian Chalecki był synem Jakuba. Został  pośmiertnie odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” 179/1931, Dział C, poz. 61, gdzie zapisano: ś. p. Chałecki Juljan) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Według aktu zgonu nr 129/1920 księgi zgonów Parafii Sejneńskiej Julian Chałecki zmarł 14 września 1920 r. w Gibach. Zgon potwierdzili gospodarze z Gib: Stanisław Bednarski, lat 60 oraz Piotr Hołdyński, lat 57.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *