Raułuszkiewicz, Witold (1901 – 1932), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Witold Raułuszkiewicz  „Zimorodek”, ur. 27 XII 1903 roku (w innym dokumencie 1901 roku) w Sejnach, syn Tomasza i Tekli z domu Motulewicz. Jego siostra Anna była członkinią POW. W czasie pierwszej wojny światowej przebywał w Rosji, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Po powrocie do Sejn, od lutego 1918 do 19 IX 1919 roku był członkiem POW. W arkuszu ewidencyjnym z 1929 roku pisał: „Z rozkazu komendanta Obwodu 3-go Sejneńskiego Obywatela Hełkowskiego [pchor. Józefa Sibery] przewoziliśmy wraz z siostrą moją Anną Raułuszkiewiczówną broń (karabiny) z nad Kanału Augustowskiego dla członków naszego obwodu. Byłem również używany jako kurier lokalny w Sejnach i w powiecie między poszczególnymi członkami na stanowiskach organizatorów P.O.W. jak w Łoździejach i Kopciowie […] W czasie walki o Sejny byłem jako szeregowiec 1-szej kompanii powstańczej, jak również i w dalszych potyczkach jak Berżniki i Giby”. Wacław Krtynicki napisał o nim: „Dzielny organizator i żołnierz podczas walk sejneńskich”. Latem 1920 roku wstąpił do 201 Ochotniczego Pułku Piechoty. Po demobilizacji uczęszczał do Państwowej Szkoły Mierniczej w Łomży. Mieszkał w Sejnach przy ulicy Gumiennej 1. Od 1 VII do 29 VIII 1927 roku ukończył skrócony kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Grudziądzu. Awansował na stopień plutonowego podchorążego rezerwy. Zmarł 4 I 1932 roku i został pochowany w Sejnach na Starym Cmentarzu. W tym samym roku pośmiertnie został odznaczony Medalem Niepodległości.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

12.10.2023 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Witolda Raułuszkiewicza, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Witolda Raułuszkiewicza  o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon  22 643 65 63  i  698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com> .

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *