Michnowski, Bolesław (1888 – 1941), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 36.)

Bolesław Michnowski pochodził z sejneńskiej rodziny rzemieślniczej, która trudniła się wykonywaniem prac stolarskich, zduńskich i budowlanych. Uczęszczał do szkoły podstawowej mieszczącej się na terenie miasta. W tym czasie ujawniły się jego muzyczne talenty. Później należał do lokalnej kapeli.  Pracował u ojca w zakładzie stolarskim. Przez kolegę ps. „Bobik” poznał grupę przygotowującą się do wyzwolenia okupowanej Sejneńszczyzny. Tajne spotkania odbywały się Marynowie. Następnie wziął udział w Powstaniu Sejneńskim. Był poszukiwany przez Litwinów, którzy aresztowali go i umieścili w twierdzy kowieńskiej. Po powrocie z niewoli założył w Sejnach zakład lutniczy, wykonujący skrzypce. Ich sprzedażą na terenie miasta trudniła się żona Bolesława – Cecylia. Był współzałożycielem sejneńskiej straży ogniowej. Po wybuchu II wojny światowej dostał się do sowieckiej niewoli (w czasie kiedy wyszedł z domu po wodę). Wrócił z niej już schorowany, dlatego przedwcześnie zmarł, nie doczekawszy końca okupacji. Spoczywa na starym cmentarzu w Sejnach.

Opracował Sławomir Rutkowski na podstawie informacji uzyskanych od wnuka, Henryka Sylwisty.

Henryk Sylwista dodaje, że Bolesław Michnowski urodził się 13 września 1880 r. w Lasance. Był synem Mateusza i Julii, z domu Krauzlis. Zmarł w Sejnach 31 grudnia 1941 r.

3.02.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Bolesława Michnowskiego, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Bolesława Michnowskiego o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *