Zygadło, Józef (1900 – 1932), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na Starym Cmentarzu w Sejnach, w pobliżu starej kaplicy Suchockich, znajduje się grób Józefa Zygadło. Na bardzo dobrze zachowanej płycie głównej pomnika (nazywanej głowicą pomnika) czytamy:

Ś.P.
JÓZEF ZYGADŁO
Emeryt st. sierż.
WP legionista II   
Brygady Leg. Pol.
zmarł 17 marca 1932 r.
Przeżywszy lat 31
POKÓJ JEGO DUSZY  

Niżej, na cokole pomnika, widnieje napis:

RODZINA MALINOWSKICH    

Krzysztof Skłodowski podaje, że Józef Zygadło był podoficerem 24 Batalionu KOP Sejny. Nie pochodził z Suwalszczyzny, nie należał do POW i nie brał udziału w Powstaniu Sejneńskim. Za służbę w Legionach Polskich został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości („Monitor Polski” nr 293/1932, Dział B, poz. 516  ś. p. Zygadło Józef).  Na podstawie danych odczytanych z internetowo dostępnych materiałów CAW1 dodajemy, że Józef Zygadło był synem Wojciecha, a urodził się 9 marca 1900 r. w Tarnowie, w woj. Krakowskim.  W Sejnach służył jako podoficer,  w randze st. sierżanta. Na wniosku o pośmiertne odznaczenie Krzyżem Niepodległości widoczny jest adres rodziny: Sejny, ul. 29 Listopada nr 1. Nie znajdujemy jednak potwierdzenie wysłania odznaczenia i dyplomu na wskazany adres. Zmarł w Sejnach w młodym wieku. Żona Józefa Zygadło, Józefa Malinowska, żyła także krótko, tylko 35 lat. Została pochowana obok męża, na Starym Cmentarzu w Sejnach. Józefa Zygadło miała liczne rodzeństwo. Brat Stanisław Malinowski był Powstańcem Sejneńskim (Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 35–36). Siostra Helena (Zacios po zamążpójściu) przy pomocy braci, Czesława, Stefana i Stanisława, ufundowała pomnik na grobie Józefa Zygadło z cytowanym wyżej napisem. Józef Zygadło nie miał dzieci, ale pamięć o nim przechowały dzieci rodzeństwa jego żony, Józefy Malinowskiej: dzieci siostry Heleny (Krystyna i Ireneusz), dzieci brata Czesława (Janina i Teresa) oraz syn Stanisława (Stefan).  Zapamiętały, że przyczyną jego wczesnej śmierci była gruźlica oraz iż najprawdopodobniej pochodził z Lubelszczyzny.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji otrzymanych od Krzysztofa Skłodowskiego, informacji wynikającej z napisu umieszczonego na płycie czołowej pomnika z inicjatywy Heleny Zacios i jej rodzeństwa oraz na podstawie wspomnień Krystyny Jurczak (z d. Zacios), Ireneusza Zaciosa, Janiny Romaniuk i Teresy Białous – dwóch córek Czesława Malinowskiego oraz Stefana, syna Stanisława Malinowskiego.

1 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

14.05.2023 r.

W odkrytym dosłownie dzisiaj internetowo dostępnym Słowniku Legionistów Polskich 1914 – 1918 (https://zolnierze-niepodleglosci.pl/szukaj/?tag=slownik-legionistow-polskich-1914-1918 ) znajdujemy następującą informację:

Zygadło Józef

ur. 1 III 1900 w Tarnowie, s. Wojciecha i Marii, w. rzymskokatolickie, przyn. Tarnów. Szewc.

22 I 1918 zgłosił się w Krakowie do służby w Polskim Korpusie Posiłkowym. Po kwalifikacji przez komisję lekarską, odkomenderowany tego dnia do miejscowej Stacji Zbornej i skierowany do służby w piechocie2.

2 https://zolnierze-niepodleglosci.pl/szukaj/?q=Zygad%C5%82o+J%C3%B3zef&tag=slownik-legionistow-polskich-1914-1918&sorting_order=default&page_size=20

3.02.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Józefa Zygadło, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Józefa Zygadło o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

25.04.2024 r.

Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu ślubu nr 30/1927 Józefa Zygadło i Józefy Malinowskiej, córki Ludwika i Stanisławy, z domu Leszczyńskiej:

ParafiaSejny
Rok1927
Akt30
Data ślubu1927-03-21
Imiona młodegoJózef
Nazwisko młodegoZygadło
Miejscowość młodego (parafia)Sejny
Miejsce urodzenia młodegoTarnów
Stan cywilny młodegokawaler
Wiek młodego27
Imiona młodejJózefa
Nazwisko panieńskie młodejMalinowska
Miejscowość młodej (parafia)Sejny
Miejsce urodzenia młodejSejny
Stan cywilny młodejpanna
Wiek młodej23
Imię ojca młodegoWojciech
Imię matki młodegoMaria
Nazwisko panieńskie matki młodegoGucman
Imię ojca młodejLudwik 
Imię matki młodejStanisława
Nazwisko panieńskie matki młodejLeszczyńska
ŚwiadkowieJózef Woźniak (27) policjant posterunkowy z Sejn, złożył podpis
Władysław Łągiewski (32) plutonowy zawodowy z Sejn, złozył podpis
Młody uwagisierżant zawodowy, pozwolenie na ślub dane odnośną władzą wojskową, złożył podpis
Młoda uwagizłożyła podpis
Inne uwagi3 zapowiedzi w kościele sejneńskim
Ślubu udzielałks. Antoni Wężyk wikariusz sejneński
Akt podpisałks. Wincenty Astasiewicz proboszcz sejneński
KsięgaŚluby 1923-1927
Osoba indeksującaUrszula Orzechowska
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *