pierwszy-niedosyt

Przed przystąpieniem do lektury poszczególnych wspomnień warto poznać genezę i przebieg Powstania Sejneńskiego1919 r. Sięgnijmy w tym celu po dostępną internetowo książkę: Wiesław Jan Wysocki, Powstanie Sejneńskie 1919, https://augustow.org/wp-content/uploads/2015/06/Powstanie-Sejnenskie-gotowe-low-res.pdf [dostęp: 30.06.2022]. Czytając następnie wspomnienia o poszczególnych Powstańcach Sejneńskich oraz o weteranach wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. mamy prawo odczuwać duży niedosyt informacji. W sumie niewiele dowiedzieliśmy się o życiu i losie większości z nich. W każdym wspomnieniu punktem ciężkości było uzasadnienie, iż dotyczy ono osoby, która była na pewno Powstańcem Styczniowym albo Powstańcem Sejneńskim i/albo uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Udało się dotrzeć do niewielu rodzin, które mogły nie tylko te fakty potwierdzić, ale także napisać własne obszerne wspomnienie. Aby móc potwierdzić te fakty wobec pozostałych osób trzeba było szukać dowodów gdzie indziej. Tymi dowodami udziału w działalności niepodległościowej od czasów zaborów do 1921 roku stały się nadania ziemi oraz odznaczenia Krzyżem czy Medalem Niepodległości. W Internecie udało się znaleźć pewne informacje na ten temat. Internetowo dostępny zbiór danych o osobach, którym po 1920 roku w uznaniu ich zasług nadano ziemię czy których odznaczono Medalem  (Krzyżem) Niepodległości jest niestety bardzo skromny, nie zawsze kompletny. Możemy sami tym zasobom się przyjrzeć. W tym celu przypominamy internetowe adresy podstawowych, często w poszczególnych wspomnieniach wymienianych źródeł naszych informacji [dostęp: 30.06.2022]: ttps://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf; Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN i LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html; strona straty.pl https://straty.pl/szukaj-osoby.php; Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Antoniewicza,  MATERIAŁY do dziejów ziemi SEJNEŃSKIEJ, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 1, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1963: https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/13600/edition/12977/content; Praca zbiorowa pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975: https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content. Warto w tym miejscu przypomnieć, że do wniosku o nadanie ziemi czy o odznaczenie Krzyżem/Medalem Niepodległości musiał być dołączony szczegółowy życiorys i opis przebiegu pracy niepodległościowej. Do wniosku o odznaczenie obowiązkowe było także podanie nazwisk i dokładnych adresów świadków, którzy mogli ocenić wkład wnioskodawcy w działalność niepodległościową. Te dokumenty nie są niestety internetowo dostępne i może po nie sięgnąć tylko rodzina lub upoważniona do tego instytucja. Wniosek?  Zachęcamy, zapraszamy Rodziny Powstańców Sejneńskich i Rodziny bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. do nawiązania kontaktu z Wojskowym Biurem Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, z Pracownią Informacji Naukowej, w celu uzyskania dodatkowych materiałów. Pracownia udziela odpowiedzi na pytania dotyczące poszukiwanego zasobu czy poszukiwanych informacji drogą  telefoniczną (tel. 261-814-584) lub mailową (wbh.informacja@ron.mil.pl). Z doświadczeń znajomych wynika, że czas oczekiwania na dostęp do zamówionych dokumentów na miejscu czy też na przesłanie kopii dokumentów trochę trwa, ale możliwość przeczytania własnoręcznie napisanego życiorysu ojca, dziadka, pradziadka czy kuzyna wynagradza nawet długie oczekiwanie. Prosimy gorąco i serdecznie o podzielenie się z nami zdobytą w ten sposób wiedzą na stronie internetowej powstancy-sejnenscy.pl, w okienkach dialogowych Komentarz.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *