Rudnicki, Adam (1897 – 1964)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 73 – 74.) Rudnicki Adam ps. „Szczerba”, ur. 16 III 1897 r. Ukończył siedmioklasową szkołę handlową Zgromadzenia Kupców m. Warszawy…. Czytaj dalej