Myszkowski, Jan (26 IV 1885 ? – 8 IX 1920), 3puł

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy z imienia i nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowe informacje, dotyczące poległego 8 września 1920 r. we Frąckach wachmistrza 3. pułku ułanów*, śp. Jana Myszkowskiego, znajdują się pod następującymi internetowymi adresami:

1. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 26716. wachm. Myszkowski Jan. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content

2. Bohdan DobrzyńskiZarys historji wojennej 3-go pułku ułanów. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1929. Lista poległych, strona 45, nr 40. wachm. Myszkowski Jan.  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34621/edition/51784/content

3. Jan Myszkowski został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari: https://wbh.wp.mil.pl/pdfviewer/?f=/c/scans/VM/I.482.22-1603.pdf. Z pierwszym wnioskiem o to odznaczenie jego dowódca wystąpił 25 marca 1920 r. za czyn wojenny z 17 marca 1920 r. w boju na Litwie pod wsią Słahabla (?), z drugim wnioskiem 1 września 1920 r. za czyn wojenny w boju pod wsią Dasze 19 sierpnia 1920 r. Trzeci, już pośmiertny wniosek pochodzi z 3 stycznia 1921 r. Wniosek dotyczy odznaczenia za czyn wojenny przypłacony życiem w boju pod Frąckami 8 września 1920 r. Z opisu czynu wojennego wynika, że wachmistrz Jan Myszkowski był dowódcą plutonu, a zginął przy zdobywaniu samochodu pancernego przeciwnika.

4.  Czy wachmistrz Jan Myszkowski, poległy 8 września 1920 r. we Frąckach to Hallerczyk Jan Myszkowski, ur. 26.04.1885 r., syn Aleksandra, nr dokumentów I.123.9.68 ? Odpowiedź na zadane pytanie wymaga analizy tych dokumentów: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_bazy_personalne/?kategoria_bazy_osobowej=10&imie=&nazwisko=Myszkowski&miejsce_urodzenia=&imie_ojca=&sygnatury=&sort=kategoria_bazy_osobowej&sort_type=%2B#wynik, https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/1494983/

W sektorze 2 Cmentarza Parafialnego w Augustowie, ul. Ks. Skorupki 4, znajduje się pomnik poświęcony pamięci Jana Myszkowskiego, Henryka Grochowskiego oraz żołnierzy poległych na Ziemi Augustowsko- Sejneńskiej we wrześniu 1920 r. Numer 137. Por. http://mogily.pl/augustow/myszkowskijan_717406

*3. pułk ułanów (3puł.) wchodził w skład 2, a następnie 4 Brygady Jazdy. Warto zaznaczyć, że 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *