Miszkiel, Dominik (1882 – 1952), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 64– 65.)

Miszkiel Dominik – ps. „Sokół”, ur. 26 maja 1882 r. w Wigrańcach, syn Piotra i Agaty ze Skupskich. Komendant komendy lokalnej POW „Wigrańce” Nr 5 w obwodzie sejneńskim. W czasie Powstania Sejneńskiego dowódca oddziału „Wigrańce” wchodzącego w skład samodzielnej kompanii pchor. Rosińskiego. Na jej czele uczestniczył w rozbrojeniu posterunków litewskich w Gibach, Posejnelach i Berżnikach. „Były nauczyciel”, handlowiec. W okresie międzywojennym prowadził restaurację w Sejnach. Był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z Jadwigą z Sienkiewiczów (z Augustowa), z którą miał troje dzieci: Dominika, Stanisława i Jadwigę i powtórnie z Anielą z Matusiewiczów (ur. w folwarku Ochotniki), z którą miał córkę Halinę. W czasie II wojny światowej był zatrzymany przez Niemców w drodze do Wigraniec i oskarżony o udzielanie pomocy partyzantom. W czasie przesłuchań był bity i torturowany. Po dwóch tygodniach został zwolniony. Po wojnie był wójtem w Berżnikach. Zmarł w wieku 70 lat, 16 września 1952 roku i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach [na Starym Cmentarzu – SR]. (ks)[1]

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1]Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3107656872604064/?type=3&theater, dostęp:  [30. 04. 2020 r.].

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Dominika Miszkiela, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły zostały wręczone Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2022 r., w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Ośrodek Kultury w Sejnach oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *