Zawiązanie Kapituły Krzyża

Ustosunkowując się do licznych postulatów środowiska Rodzin Powstańców Sejneńskich Ziemi Augustowsko-Sejneńsko-Suwalskiej oraz środowisk obywatelskich związanych z dziedzictwem czynu niepodległościowego o przynależność Południowej Suwalszczyzny do Macierzy w roku 1919 – w setną rocznicę tych pamiętnych historycznych wydarzeń, które zadecydowały o kształcie granic państwa polskiego na tej północno-wschodniej rubieży naszej Ojczyzny – w dniu 10 czerwca 2019 roku, przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zawiązała się Kapituła Krzyża Powstania Sejneńskiego.

Kapituła  Krzyża Powstania Sejneńskiego ukonstytuowała się w następującym składzie:

  1. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki  –  kanclerz Kapituły.
  2. O. płk. dr hab. Eustachy Rakoczy – wicekanclerz Kapituły, Kapelan Żołnierzy Niepodległości.
  3. Jarosław Antoni  Domosławski.
  4. Jan Stanisław Kap.
  5. Alicja Jadwiga Lutostańska.
  6. Dr Irena Kasperowicz-Ruka  –  sekretarz Kapituły.
  7. Dr Krzysztof Skłodowski.

Kapituła przyjęła program wypełnienia swojej misji  w okresie lat 2019 – 2022.

Kapituła ustanawia  Krzyż  Powstania Sejneńskiego, który będzie nadawany pośmiertnie bojownikom  za  wniesiony  wkład  w dzieło czynu niepodległościowego Ziemi  Augustowsko-Sejneńsko-Suwalskiej w latach 1917-1921.

Z uwagi na upływ  czasu, Krzyż będzie przekazywany członkom Rodzin Powstańców Sejneńskich lub będzie archiwizowany w Gabinecie Pamięci Kawalerów i Dam Krzyża Powstania Sejneńskiego przy Instytucie Józefa Piłsudskiego. Krzyż Powstania Sejneńskiego  będzie także   nadawany  instytucjom, jednostkom samorządowym  i ofiarowany  jako wotum sanktuariom kościelnym, które to podmioty  przyczyniły się do ochrony  dziedzictwa  pamięci czynu niepodległościowego Ziemi Augustowsko-Sejneńsko-Suwalskiej.

W latach 2019 – 2020 Krzyż Pamiątkowy Jubileuszu Stulecia Powstania Sejneńskiego będzie nadawany osobom wyróżniającym się pracą w dziele umacniania idei czynu niepodległościowego tej Ziemi.

Prosi  się wszystkich potomków oraz osoby i instytucje, posiadające udokumentowane świadectwa osób biorących  udział w Czynie Niepodległościowym o przynależność Południowej Suwalszczyzny do  państwa polskiego, o nawiązanie  kontaktu z Kapitułą, działającą przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie (adres e-mail: kontakt@instytutpilsudskiego.com) lub z jednostkami współpracującymi, to jest z Muzeum Ziemi Sejneńskiej lub z Okręgowym Muzeum w Suwałkach.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *