Bednarek, Kazimierz ( – 22 IX 1920), 1ppLeg.

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy z imienia i nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowe informacje, dotyczące poległego 22 września 1920 r. w Berżnikach żołnierza 1. pułku piechoty Legionów*, śp. Kazimierza Bednarka, znajdują się pod następującymi internetowymi adresami:

1. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 1658. kpr. Bednarek Kazimierz. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content.

2. Stefan PomarańskiZarys historji wojennej 1-go pułku piechoty Legionów. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1931, seria: Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920. Lista poległych: nr 33. plut. Bednarek Kazimierz. Z dokładnego opisu szlaku bojowego 1 pułku piechoty Legionów dowiadujemy się (strona 85), że plut. Kazimierz Bednarek poległ 22 września przed godziną 14 koło wsi Suworowo, jeszcze przed wyzwoleniem Berżnik. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/31559/edition/48817/content

Czy poległy 22 września 1920 r. pod Berżnikami Kazimierz Bednarek był kapralem czy plutonowym? Na Liście strat Wojska Polskiego występuje jako kapral, a w Zarysie historji wojennej 1-go pułku piechoty Legionów wymieniany jest dwukrotnie jako plutonowy.

*1 pułk piechoty Legionów (1ppLeg.) wchodził w skład I Brygady Piechoty 1 Dywizji Piechoty Legionów, a 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *