Sertel, Antoni (1891 – 1940), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Antoni Sertel był Powstańcem Sejneńskim, który wyróżnił się w akcji uwalniania Sejn z rąk litewskich 23 sierpnia 1919 r1. W już wolnych Sejnach pracował jako szewc. W 1932 roku został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1342). Zmarł w czasie niemieckiej okupacji i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. Bernard Kozakiewicz pamięta, że jego syn był wojskowym i odwiedzał grób ojca. Obecnie można odnieść wrażenie, że grób został już  przez wszystkich zapomniany.

Gorący apel: uprzejmie prosimy rodzinę Antoniego Sertela, rodziny krewnych, sąsiadów i znajomych, o informacje, wspomnienia, bowiem wiemy o Nim obecnie tak niewiele.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1  literatury przedmiotu, napisu na cmentarnym nagrobku oraz relacji Bernarda Kozakiewicza.

1 Wiesław Jan Wysocki, Powstanie Sejneńskie 1919,  wydawcy: Fundacja Historia i Kultura, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2019, s. 40 oraz  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Antoniego Sertela, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły zostały wręczone Bernardowi Kozakiewiczowi przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2022 r., w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Ośrodek Kultury w Sejnach oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.

17.03.2024 r.

Z aktów ślubów, urodzin i zgonów (por. https://jzi.org.pl/geneo/) dowiadujemy się, że 15 maja 1921 r. Antoni Sertel, lat 30, syn Kazimierza i Antoniny, z domu Puzynowskiej, zawarł związek małżeński w Parafii Sejny z Anną Andruszkiewicz z Radziuszek, lat 20. Małżeństwo miało dwie córki: Janiną Zofię, urodzoną 31 lipca 1921 r. oraz Helenę, urodzoną 26 sierpnia 1923 r. Anna Sertel zmarła 16 października 1932 r. Antoni Sertel ożenił się powtórnie 7 sierpnia 1935 r. z Janiną, z domu Szwender vel Szwendrys. Zmarł w wieku 49 lat w Sejnach 22 lutego 1940 r. Jego druga żona, Janina zmarła w wieku 71 lat w 1982 r. Na Starym cmentarzu w Sejnach obok mogiły Antoniego Sertela znajduje się mogiła jego drugiej żony, Janiny. Helena Sertel, młodsza córka małżeństwa Antoniego i Anny Sertelów, zawarła związek małżeński z Marianem Drożdżem w Sejnach 8 października 1947 r. Na sejneńskich cmentarzach nie ma jednak mogiły, w której byłyby pochowane osoby o nazwisku Dróżdż.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *