Okulanis, Franciszek (1900 – 1977)

Franciszek Okulanis urodził się w 1900 r. we wsi Gawiniańce, w gminie Sejny. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony 7 stycznia 1939 r. Odrzucenie wniosku o odznaczenie nie neguje jednak faktu, że był do niego nominowany. Do złożenia wniosku upoważniał bowiem w tym czasie jedynie bezpośredni udział w Powstaniu Sejneńskim i/lub w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.  bądź  wspieranie działań niepodległościowych tego okresu w inny skuteczny sposób.

Franciszek Okulanis mieszkał całe życie w Gawiniańcach. Z sześciorga jego dzieci obecnie żyje jeszcze Syn Jerzy, który potwierdza udział ojca w Powstaniu Sejneńskim.

Franciszek Okulanis ukończył szkołę na poziomie podstawowym. Pracował w nadleśnictwie, w mleczarni, w urzędzie gminnym w Krasnopolu, a po przejściu na emeryturę prowadził domowe biuro pomocy ludziom w pisaniu podań. Zmarł 21 lutego 1977 r. i został pochowany w Sejnach na Nowym Cmentarzu.

Na liście ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. wymieniony jest Okulanis Witold, syn Józefa i Teofili, urodzony 16.01.1896 roku w Gawiniańcach, zamieszkały we wsi Gawiniańce. Prosimy rodzinę i krewnych o odpowiedź na pytanie, czy Franciszek Okulanis i Witold Okulanis byli braćmi?

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1, relacji Syna Jerzego Okulanisa oraz na podstawie napisów na cmentarnym nagrobku, które odczytała Halina Dzienisiewicz.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *