Bóbko vel Bóbka Adolf (1885 – ?)

Adolf Bóbko urodził się 13 stycznia 1885 r. w miejscowości Wołłowiczowce.  Był synem Adolfa i Marianny, z domu Wróblewskiej. Od 1917 r., tworzył struktury POW w Kopciowie i okolicach. W czasie Powstania Sejneńskiego był dowódcą oddziału, który wyzwolił spod okupacji litewskiej Kopciowo i Wiejsieje. Bronił następnie niezależności Republiki Kopciowskiej. W… Czytaj dalej

Jamróg, Jan (1897 – ?)

Jan Jamróg urodził się 8 stycznia 1897 r. w Zbylitowskiej Górze, koło wsi Koszyce Wielkie, w powiecie tarnowskim. Był synem Franciszka i Marii, z domu Stasik. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 171/1933, Dział C. poz. 229) sierż. Jamróg Jan). W 1927 r. zawarł w Sejnach… Czytaj dalej

Jabłoński, Józef (1889 – ?)

Józef Jabłoński urodził się w 1889 r. we wsi Michnowce, w gminie Krasnopol. Wykonywał zawód wyrobnika. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C. poz. 255 ), ale odznaczenie i dyplom nie były wysyłane. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć jego grobu pomimo tego, że osoby… Czytaj dalej

Myszczyński, Aleksander (1891 – ?)

Aleksander Myszczyński urodził się w 1891 r. we wsi Orzechowo, gmina Giby. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 991). Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu. Na stronie 363 Materiałów do dziejów ziemi sejneńskiej wymieniony jest Aleksander Myszczyński jako zabrana w 1943 r. ze wsi Strzelcowizna ofiara… Czytaj dalej

Jakubowski, Bronisław (1893 – ?)

Bronisław Jakubowski urodził się 18 lutego 1893 r. we wsi Dubowo, gmina Berżniki jako syn Antoniego. Był rolnikiem. W POW działał od 1 grudnia 1918 r. Odznaczał się męstwem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 477). Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć… Czytaj dalej

Sitko, Edward (1894 – ?)

Edward Sitko urodził się 15 marca 1894 r. we wsi Kalety, gmina Giby. Był rolnikiem.  Na wniosku o przyznanie Medalu Niepodległości widnieje adres: Kaplica Wielka, gmina Wierciliszki, p-ta i powiat Grodno. W 1938 r. jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Na obu cmentarzach w Sejnach brak jest jego grobu, być może został pochowany gdzieś… Czytaj dalej

Niewulis, Józef (1893 albo 1898 – ?)

Józef Niewulis urodził się albo 15 marca 1893 r. albo 15 marca 1898 r. (na dwóch różnych dokumentach dzień i miesiąc urodzenia są takie same, a lata urodzenia różne, wiadomo jednak, że niewyraźnie ręcznie zapisana cyfra 3 może być odczytana jako 8 i odwrotnie). Józef Niewulis w 1938 r. został odznaczony… Czytaj dalej

Lipski, Antoni (1895 – po 1935)

Antoni Lipski urodził się 13 czerwca 1895 r. w miejscowości Carycyn, położoną nad rzeką Wołgą w Rosji. Był synem Wiktora i Jadwigi, z domu Zarzyckiej. Wiktor Lipski, z wykształcenia inżynier budowy kolei, pracował przez długi czas na wschodnich obszarach imperium rosyjskiego. Antoni uczęszczał do szkół w Warszawie, Władywostoku, Chabarowsku, a… Czytaj dalej

Sitko, Jan (1897– 1920?)

Jan Sitko urodził się 27 maja 1897 r. we wsi Jeziorki Małe, w Parafii Krasnopol. Był synem Kazimierza i Teofili oraz młodszym bratem Bolesława Sitko (por. zakładka strony pochowani poza Sejnami, w Karolinie). Według relacji Pani Teofili, córki Bolesława Sitko, Jan brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919 –… Czytaj dalej

Bizio, Józef (1896 – ?)

Józef Bizio urodził się 22 lutego 1896 r. w miejscowości Olszanka, w gminie Giby. Był synem Antoniego, a prawdopodobnie młodszym o dwa lata bratem Franciszka Bizio (por. https://powstancy-sejnenscy.pl/bizio-franciszek-1894-1920/). Wiemy o nim znacznie więcej niż o bracie Franciszku. Józef Bizio służył w armii rosyjskiej od 28 grudnia 1915 r. do 7… Czytaj dalej