Pielecki vel Pilecki, Józef (1898 – 1949)

Józef Pielecki „Dąb”, ur. 2 I 1898 roku w Deguciach w gminie Giby, syn Tomasza i Aleksandry z Czarnieckich. Był członkiem POW od 1 XII 1918 do 15 IX 1919 roku. Wchodził w skład komendy lokalnej POW „Posejnele” Nr 4. W okresie międzywojennym rolnik w Deguciach. Był członkiem Placówki Giby Związku Peowiaków. Jego nazwisko zostało umieszczone na Liście nr 2 z 7 IX 1929 roku członków Suwalskiego Okręgu POW przedstawionych do odznaczenia Brązowym Krzyżem Zasługi przez Podkomisję Odznaczeniową P.O.W. Okręgu Suwalskiego. W 1933 roku został odznaczony Medalem Niepodległości

Opracował Krzysztof Skłodowski1.

1 GRH Garnizon Suwałki

11 października  · 

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że na sejneńskich cmentarzach jest tylko jedna mogiła, w której pochowane są osoby o nazwisku Pielecki, jest natomiast kilka grobów, w których pochowane są osoby o nazwisku Pilecki. Na Starym Cmentarzu pochowany jest Józef Pielecki, który zmarł 22 września 1998 r., w wieku 60 lat2. Być może był synem Józefa Pieleckiego, urodzonego 2 stycznia 1898 r. w Deguciach. Na Starym Cmentarzu pochowany jest także Józef Pilecki, który zmarł 2 maja 1949 r. Czy urodził się on 2 stycznia 1898 r. w Deguciach?  Prosimy o pomoc rodzinę, krewnych i znajomych przy ustalaniu daty śmierci i miejsca wiecznego spoczynku Józefa Pieleckiego, vel Józefa Pileckiego3, urodzonego 2 I 1898 r. w Deguciach.

2Napis na cmentarnym nagrobku Józefa Pieleckiego, odczytany przez Sylwestra Jasińskiego.

3Dzięki uprzejmości Pani Teresy Jarzębowicz, która dotarła do mieszkającej w Sejnach rodziny Pileckich dowiedzieliśmy się, że nazwisko Pielecki jest na Sejneńszczyźnie jedynie błędnym zapisem nazwiska Pilecki, a nie odrębnym nazwiskiem.

22.12.2022 r.

Pani Alicja Pielecka była uprzejma poinformować nas, że jej teść, Józef Pielecki, urodzony w 1898 r. w Deguciach, zmarł 2 maja 1949 r. i został pochowany w Sejnach na Starym Cmentarzu jako Józef Pilecki. W tej samej mogile spoczywa jego żona Władysława i syn Henryk. Pani Alicja potwierdza, że w rodzinie tej nazwisko Pielecki i Pilecki było często używane zamiennie wobec tej samej osoby.

4.01.2023 r.

Pan Sławomir Rutkowski znalazł na Sejneńskim Starym Cmentarzu mogiłę Józefa Pileckiego i odczytał napis na nagrobku: GRÓB RODZINY PILECKICH / JÓZEF / ŻYŁ LAT 51 ZM. 02.05.1949

9.01.2023 r.

Pan Andrzej Szczudło był uprzejmy  przesłać kopię aktu urodzenia Wincentego Pileckiego, który urodził się w Sejnach w 1826 r. jako syn Tomasza i Agaty. Oznacza to, że nazwisko Pilecki znane było na Ziemi Sejneńskiej od początków XIX wieku, a nazwisko Pielecki było tylko jego późniejszym przeinaczeniem. Bardzo dziękujemy za tę ważną informację.

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Pielecki vel Pilecki, Józef (1898 – 1949)

  1. Andrzej Szczudło komentarz:

    Reasumując, Józef Pilecki syn Tomasza i Aleksandry Czerniawskiej (a nie Czarnieckiej) urodził się 2.01.1898 r. w Deguciach, zmarł w Deguciach 2.05.1949 r., pochowany 4.05.1949 r. na starym cmentarzu. Pozostawił żonę Władysławę z Lutych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *