Kaczyński, Wacław Stanisław (1901 – 1960)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 61.)

Kaczyński Wacław Stanisław, ur. 22 czerwca 1901 roku w Netcie, syn Stanisława i Marii z Chrzanowskich.

Od 1907 roku wraz z rodzicami zamieszkała przy ul. Krzywej 84. W 1919 roku uczeń gimnazjum w Suwałkach, członek POW, żołnierz I Suwalskiej Kompanii Ochotniczej Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej, uczestnik Powstania Sejneńskiego, kapral, odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości (1932) i Krzyżem POW. W lipcu 1920 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w składzie 13 suwalskiej kompanii 205 Ochotniczego Pułku Piechoty.

Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie studiów, od 1925 do 1928 roku, był aktywnym członkiem Korporacji Akademickiej Varsowia, a w roku akademickim 1927 – 1928 jej wiceprezesem. Po studiach został referentem ds. rolno-leśnych w Dowództwie Okręgu Korpusu nr I w Warszawie. Podporucznik rezerwy 41 Suwalskiego Pułku Piechoty ze starszeństwem z 1 lipca 1923 roku (przydzielony do PKU Warszawa Miasto III). Od 1935 roku inspektor lasów państwowych w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Brał udział w Powstaniu Warszawskim na Śródmieściu Południe. 18 września 1944 roku został ranny i umieszczony w szpitalu polowym przy ul. Mokotowskiej 55. Po kapitulacji powstania został wywieziony do Starachowic. W 1945 roku został mianowany nadleśniczym w Nadleśnictwie Państwowym Kampinos. W 1947 roku przeniósł się do Szczecinka, gdzie pracował w Lasach Państwowych.

Zmarł 10 marca 1960 roku w Szczecinku. (ks)1 Miejsce jego wiecznego spoczynku znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku: kwatera 10, rząd 2, grób 52.

Opracował Krzysztof Skłodowski.


1Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3034165893286496/?type=3&theater, dostęp: [19. 04. 2020 r.].

2Wacław Stanisław Kaczyński, [w:] Muzeum Powstania Warszawskiego – Powstańcze biogramy, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/waclaw-kaczynski,19413.html, dostęp: [30. 04. 2020 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *