Bulwin, Stanisław (1888 – 1932), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Stanisław Bulwin urodził się w Sejnach, w rodzinie o francuskich korzeniach, sięgających wojny Napoleona Bonaparte z Carską Rosją w 1812 r. Ukończył trzy klasy gimnazjum. Służył w armii rosyjskiej, a pod koniec 1914 roku został zwolniony z wojska z powodów zdrowotnych i powrócił do Sejn. Jak sam napisał w swoim Arkuszu Ewidencyjnym ,,zajmował się gospodarowaniem i szerzył agitację na szkodę okupantów, Niemców i Litwinów”. Służył w POW w stopniu szeregowego od 1 kwietnia do 31 sierpnia 1919 r.  W końcu czerwca 1919 r. Litwini napadli na jego dom, aby go aresztować. Uciekł przez okno i ukrył się w Augustowie. Tam działał, jak sam tamże napisał, jako „wywiadowca pozakordonowy”. Raporty wywiadowcze składał w biurze Obrony Kresów na ręce por. Adama Rudnickiego. Brał udział w walkach Powstania Sejneńskiego w dniach od 25 do 28 sierpnia 1919 r. Po 1920 r. zamieszkał wraz z rodziną w Kolonii Sejny (a dzisiaj mieszka tam jego wnuk, Stanisław Bulwin oraz jego rodzina).  Zginął w Sejnach na moście berżnickim w grudniu 1932 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach. Osierocił żonę i ośmioro dzieci, a najmłodsze, dziewiąte urodziło się już po tym tragicznym dla rodziny wydarzeniu. Na parę miesięcy przed śmiercią, w lipcu 1932 r,. Stanisław Bulwin został odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 157).  Jego grób znajduje się na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Stanisława Bulwina Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie wspomnień Wnuka, Stanisława Bulwina.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Stanisława Bulwina, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *