Rutowicz, Feliks (1896 – 1950)

Feliks Rutowicz urodził się 13 października 1896 r. w Stabieńszczyźnie. Jan Dzienisiewicz pamięta opowiadania jego córki Marii o udziale ojca w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., pamięta pokazywane mu zdjęcia ojca w wojskowym mundurze z tych czasów. Wniosek Feliksa Rutowicza o odznaczenie Medalem Niepodległości został złożony, jednak nie został rozpatrzony z… Czytaj dalej

Pietuszko, Bolesław (1894 – 1965)

Pietuszka (Pietuszko) Bolesław, członek POW komendy lokalnej „Posejnele” Nr 4 w obwodzie sejneńskim. Brał udział w powstaniu sejneńskim. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Bolesław Pietuszko zmarł 21 czerwca 1965 r. w wieku 71 lat i został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach1. Wnioskujemy zatem, iż urodził… Czytaj dalej

Juszkiewicz, Stanisław (1898 – 1981)

Juszkiewicz, Stanisław (1898 – 1981) Juszkiewicz Stanisław „Wróbel”, ur. 25 lipca 1898 roku. W okresie międzywojennym mieszkał w Pomorzu, w gminie Giby. W 1933 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Zmarł w 1981 roku. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Stanisław Juszkiewicz, urodzony 25 lipca 1898 r., został… Czytaj dalej

Andrzejewski, Józef (1894 – 1964)

Józef Andrzejewski urodził się w 1894 r. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział B. poz. 7). Odznaczenie Krzyżem Niepodległości potwierdza, że musiał być nie tylko Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., ale był tym, który wykazał się czymś więcej w… Czytaj dalej

Andruczyk, Wacław ( 1894 – 1988)

Wacław Andruczyk urodził się w 1894 r. Z danych CAW dowiadujemy się1, że w 1932 r. został odznaczony  Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 3). Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko–bolszewickiej 1920 r. Zmarł 13 sierpnia 1988 r. i został… Czytaj dalej

Andrejczyk, Wincenty (1893 – 1923)

Wincenty Andrejczyk urodził się w 1893 r. Był synem Wincentego i Teresy. W 1932 r. został odznaczony pośmiertnie Medalem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział C. poz. 5 i zapis: śp. Andrejczyk Wincenty). Odznaczenie to potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.  Zmarł 10 lipca 1923 r…. Czytaj dalej

Żukowski, Bolesław (1892 – 1943, zamordowany przez Niemców)

Bolesław Żukowski urodził się 27 kwietnia 1892 roku w wsi Zelwa, w gminie Giby. Jego wniosek o odznaczenia Medalem Niepodległości został odrzucony 21 czerwca 1938 r. Na wniosku podany jest adres: Konstantynówka. Nominowanie do odznaczenia Medalem Niepodległości potwierdza jednak, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko–bolszewickiej 1920 r…. Czytaj dalej

Miszkiel Kazimierz (1895–1940?, KL, niemiecki obóz koncentracyjny)

Kazimierz Miszkiel urodził się18 marca 1895 r. we wsi Jeziorki Wielkie (gmina Giby). Syn Stanisława i Franciszki Romanowskiej. Działał w POW pod pseudonimem „Wrona”. Był nauczycielem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 965, legitymacja nr 12 269)1. Niestety w Sejnach nie możemy odnaleźć… Czytaj dalej

Miszkiel, Franciszek (1900 – 1970)

Franciszek Miszkiel urodził się 14 stycznia 1900 r. w Gibach. Jego wniosek o nadanie Medalu Niepodległości został  odrzucony 6 listopada 1933 r. Odrzucenie wniosku o odznaczenie nie neguje jednak faktu, że na niego zasługiwał. Do złożenia wniosku upoważniał bowiem w tym czasie jedynie bezpośredni udział w Powstaniu Sejneńskim i/lub w… Czytaj dalej

Okulanis, Franciszek (1900 – 1977)

Franciszek Okulanis urodził się w 1900 r. we wsi Gawiniańce, w gminie Sejny. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony 7 stycznia 1939 r. Odrzucenie wniosku o odznaczenie nie neguje jednak faktu, że był do niego nominowany. Do złożenia wniosku upoważniał bowiem w tym czasie jedynie bezpośredni udział w… Czytaj dalej