Miszkiel, Franciszek (1900 – 1970)

Franciszek Miszkiel urodził się 14 stycznia 1900 r. w Gibach. Jego wniosek o nadanie Medalu Niepodległości został  odrzucony 6 listopada 1933 r. Odrzucenie wniosku o odznaczenie nie neguje jednak faktu, że na niego zasługiwał. Do złożenia wniosku upoważniał bowiem w tym czasie jedynie bezpośredni udział w Powstaniu Sejneńskim i/lub w… Czytaj dalej

Okulanis, Franciszek (1900 – 1977)

Franciszek Okulanis urodził się w 1900 r. we wsi Gawiniańce, w gminie Sejny. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony 7 stycznia 1939 r. Odrzucenie wniosku o odznaczenie nie neguje jednak faktu, że był do niego nominowany. Do złożenia wniosku upoważniał bowiem w tym czasie jedynie bezpośredni udział w… Czytaj dalej

Marcinkiewicz, Józef (1898 – 1964)

Józef Marcinkiewicz urodził się 17 maja 1898 r. w Gibach. Był rolnikiem. Jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. Był nominowany do odznaczenia tym Medalem co traktujemy jako potwierdzenie faktu, iż musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  Zmarł 5 kwietnia 1964 r. Został pochowany na Nowym… Czytaj dalej

Pachutko, Władysław (1889 – 1965)

Władysław Pachutko urodził się 22 listopada 1889 r. Był urzędnikiem. Mieszkał w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 37. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 1085). Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  Zmarł 23 lutego 1965… Czytaj dalej

Sitko, Józef (1886 – 1942)

Józef Sitko urodził się w 1886 r. w Gremzdach Polskich jako syn Jana i Anny. Najprawdopodobniej był Powstańcem Sejneńskim lub wspierał Powstanie. W okresie międzywojennym w wolnych wyborach ostał wybrany radnym Rady Miejskiej Sejn.  Zmarł w Sejnach 16 listopada 1942 r. i został pochowany na Nowym Cmentarzu. Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka… Czytaj dalej

Ziniewicz, Dominik (1865 – 1925)

Dominik Ziniewicz pełnił funkcję radnego w Radzie Miejskiej Sejn, utworzonej przez komisarza rządowego Bolesława Szczęsnego Herbaczewskiego 9 września 1919 r., w parę dni po zakończeniu Powstania Sejneńskiego. Jeśli z uwagi na zaawansowany już wiek ( w 1919 r. miał 54 lata) nie brał czynnego udziału w Powstaniu Sejneńskim, to musiał… Czytaj dalej

Moroz, Franciszek (1896 – 1963)

Franciszek Moroz urodził się w 1896 r. w Gibach. Syn Michała. Był rolnikiem.  W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 977). Otrzymał także Odznakę Pamiątkową Więźniów Ideowych z lat 1914 -19211. Nadanie mu tej odznaki oraz odznaczenie Medalem Niepodległości jest dla nas dobitnym… Czytaj dalej

Karłowicz, Stanisław (1902 – 1977)

Stanisław Karłowicz urodził się w Kuklach (gmina Berżniki) 12 października 1902 r. Był rolnikiem. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932)1. Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny 1920 r.  Zmarł 1 grudnia 1977 r. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w… Czytaj dalej

Płonecki, Adolf (1894 – 1920)

Adolf Płonecki był  działaczem  POW, Powstańcem Sejneńskim,  uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. Za udział w Powstaniu Sejneńskim został bestialsko zamordowany  21 lipca 1920 r.  Zginął razem ze Stanisławem Kozakiewiczem (1896 – 1920).Pośmiertnie został odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” 179/1931, poz. 353). Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach… Czytaj dalej

Wąsewicz, Bronisław (1879 – 1919)

Bronisław Wąsewicz urodził się w 1879 r. we wsi Posejny. Był Powstańcem Sejneńskim.  Nie poległ w bezpośredniej walce, ale został bestialsko zamordowany rano 25 sierpnia 1919 r. we wsi Posejny, miejscu swojego zamieszkania. Jest pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach w charakterystycznej dla poległych Powstańców mogile. Jego grób znajduje się… Czytaj dalej