Malinowski, Ludwik (1869 – 1925), brak widocznej mogiły, miejsce znane

Ludwik Malinowski urodził się 10 października 1869 r. w Sejnach. Był synem Wincentego i Rozalii, z domu Czupryńskiej. Należał do POW, brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r., a następnie w stopniu starszego posterunkowego służył w Polskiej Policji Państwowej. Jego żoną była Stanisława, z domu Leszczyńska. Za udział w walce… Czytaj dalej

Moroz, Antoni (1899 – 1927), brak widocznej mogiły, miejsce nieznane

Antoni Moroz urodził się około 1899 r. w Pomorzu Wielkim (gmina Giby). Był synem Piotra i Michaliny, z domu Marcinkiewicz i młodszym bratem Zygmunta Moroza. Działał w POW, brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919. Zmarł po pobiciu przez Litwinów. Został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wniosek o jego pośmiertne odznaczenie Medalem Niepodległości został złożony, brakuje… Czytaj dalej

Stankiewicz, Aleksander (1891 – 1957)

Aleksander Stankiewicz urodził się około 1891 r. Należał do POW. Walczył w Powstaniu Sejneńskim. Przed II wojną światową mieszkał z żoną Anną w Gibach.  W Obławie Augustowskiej zginął Stanisław Stankiewicz, syn Aleksandra i Anny, ur. 28.04.1926 r., zamieszkały we wsi Wierśnianka. Aleksander Stankiewicz zmarł w 1957 r. w wieku 67… Czytaj dalej

Rapczyński, Cyprian (1894 – 1976)

Cyprian Rapczyński urodził się w gminie Krasnopol około 1893 r. (z dokumentów oraz oświadczeń składanych przy sporządzeniu aktów zgonu dzieci wynika, iż mógł być to rok 1893, 1894 lub 1895). W 1933 r. został  odznaczony Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 131/1933, Dział C, pozycja 650). Ani odznaczenie ani dyplom nie… Czytaj dalej

Palanis, Józef (1900 – 1980)

Józef Palanis urodził się w Sejnach 22 lipca 1900 r. Był synem Michała i Józefy, z domu Szymańskiej. Walczył w Powstaniu Sejneńskim oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Przed II wojną światową mieszkał w Sejnach z żoną Stanisławą przy ul. 11 Listopada.  W stopniu szeregowego uczestniczył w kampanii wrześniowej, a 23 września… Czytaj dalej

Marcinkiewicz, Jerzy (1894 – 1926)

Jerzy Marcinkiewicz urodził się 18 kwietnia 1894 r. w Burbiszkach, był synem Feliksa i Anny, z domu Sacewicz. W 1912 r. został wcielony do armii carskiej, a w 1917 r. wstąpił do I Korpusu Wschodniego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Do Wojska Polskiego zaciągnął się w listopadzie 1918 r. W latach 1919… Czytaj dalej

Szarejko, Wacław (1896 – 1955)

Wacław Szarejko urodził się w 1896 r. w Gibach jako syn Józefa. W randze szeregowego działał w POW i brał udział w Powstaniu Sejneńskim. Pan Józef Szarejko z Gib jest krewnym  Wacława Szarejko i wspomina, że po II wojnie światowej Wacław Szarejko mieszkał wraz z rodziną w okolicach Gołdapi. Gdy bardzo poważnie zachorował, to… Czytaj dalej

Dobek, Antoni (1902 – 1979), brak widocznej mogiły

Antoni Dobek urodził się 19 grudnia 1902 r. w miejscowości Odry, w powiecie Chojnice. W 1916 r. skończył 7 klas szkoły niemieckiej.  W 1923 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. W KOP, w stopniu plutonowego, pełnił między innymi funkcję dowódcy strażnicy Stanowisko – jednej z pięciu strażnic, należących do 3…. Czytaj dalej

Teodorowski, Józef (1899 – 1971)

Józef Teodorowski urodził się 19 marca 1899 r. w miejscowości Skwarza na Wołyniu. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej służył w warszawskim Belwederze. W 24. Batalionie KOP w Sejnach (utworzonym 15 marca 1926 r.) pracował do września 1939 r., w stopniu plutonowego. Początkowo służył w 2. Kompanii granicznej ,,Hołny Wolmera”, następnie w… Czytaj dalej