Dobek, Antoni (1902 – 1979)

Antoni Dobek urodził się 19 grudnia 1902 r. w miejscowości Odry, w powiecie Chojnice. W 1916 r. skończył 7 klas szkoły niemieckiej.  W 1923 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. W KOP, w stopniu plutonowego, pełnił między innymi funkcję dowódcy strażnicy Stanowisko – jednej z pięciu strażnic, należących do 3…. Czytaj dalej

Teodorowski, Józef (1899 – 1971)

Józef Teodorowski urodził się 19 marca 1899 r. w miejscowości Skwarza na Wołyniu. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej służył w warszawskim Belwederze. W 24. Batalionie KOP w Sejnach (utworzonym 15 marca 1926 r.) pracował do września 1939 r., w stopniu plutonowego. Początkowo służył w 2. Kompanii granicznej ,,Hołny Wolmera”, następnie w… Czytaj dalej

Szczudło, Jan (1899 – 1970)

Jan Szczudło urodził się 16 października 1899 r. Jego wniosek o odznaczenie Krzyżem lub Medalem Niepodległości został złożony, co potwierdza dokument opatrzony pieczątką Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. Nie ma jednak dokumentu potwierdzającego decyzję Komitetu. Na liście odznaczonych Krzyżem lub Medalem niepodległości nie występuje nazwisko Jan Szczudło. Złożenie wniosku o… Czytaj dalej

Jasiński, Jan (1898 – 1973)

Jan Jasiński urodził się 25 listopada 1898 r. w Łumbiach, w gminie Krasnowo. Był synem Wincentego, który pełnił funkcję ekonoma w majątku Krasnogruda.  Wincenty Jasiński został siłą wcielony przez zaborcę do carskiej armii i zmuszony do brania udziału w wojnie rosyjsko-japońskiej, która miała miejsce w latach 1904-1905. Walczył w Mandżurii…. Czytaj dalej

Rutowicz, Feliks (1896 – 1950)

Feliks Rutowicz urodził się 13 października 1896 r. w Stabieńszczyźnie. Jan Dzienisiewicz pamięta opowiadania jego córki Marii o udziale ojca w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., pamięta pokazywane mu zdjęcia ojca w wojskowym mundurze z tych czasów. Wniosek Feliksa Rutowicza o odznaczenie Medalem Niepodległości został złożony, jednak nie został rozpatrzony z… Czytaj dalej

Pietuszko, Bolesław (1894 – 1965)

Pietuszka (Pietuszko) Bolesław, członek POW komendy lokalnej „Posejnele” Nr 4 w obwodzie sejneńskim. Brał udział w powstaniu sejneńskim. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Bolesław Pietuszko zmarł 21 czerwca 1965 r. w wieku 71 lat i został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach1. Wnioskujemy zatem, iż urodził… Czytaj dalej

Juszkiewicz, Stanisław (1898 – 1981)

Juszkiewicz, Stanisław (1898 – 1981) Juszkiewicz Stanisław „Wróbel”, ur. 25 lipca 1898 roku. W okresie międzywojennym mieszkał w Pomorzu, w gminie Giby. W 1933 roku został odznaczony Medalem Niepodległości. Zmarł w 1981 roku. Opracował Krzysztof Skłodowski1. 1 https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/ Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że Stanisław Juszkiewicz, urodzony 25 lipca 1898 r., został… Czytaj dalej

Andrzejewski, Józef (1894 – 1964)

Józef Andrzejewski urodził się w 1894 r. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział B. poz. 7). Odznaczenie Krzyżem Niepodległości potwierdza, że musiał być nie tylko Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r., ale był tym, który wykazał się czymś więcej w… Czytaj dalej

Andruczyk, Wacław ( 1894 – 1988)

Wacław Andruczyk urodził się w 1894 r. Z danych CAW dowiadujemy się1, że w 1932 r. został odznaczony  Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 3). Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko–bolszewickiej 1920 r. Zmarł 13 sierpnia 1988 r. i został… Czytaj dalej

Andrejczyk, Wincenty (1893 – 1923)

Wincenty Andrejczyk urodził się w 1893 r. Był synem Wincentego i Teresy. W 1932 r. został odznaczony pośmiertnie Medalem Niepodległości („Monitor Polski nr 167/1932, Dział C. poz. 5 i zapis: śp. Andrejczyk Wincenty). Odznaczenie to potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.  Zmarł 10 lipca 1923 r…. Czytaj dalej