Dziemian, Wiktor (1899 – 1955), brak widocznej mogiły, miejsce nieznane

Wiktor Dziemian urodził się 13 października 1899 r. w Grodnie. Był synem Aleksandra i Weroniki, z domu Bolkowskiej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., a przekonanie to opieramy na następujących faktach. Został osadnikiem wojskowym w Krasnowie. Na liście nadań ziemi w Krasnowie występuje jako plutonowy1. W Krasnowie jego sąsiadami byli inni osadnicy wojskowi, weterani wojny 1920 r., a mianowicie  Bolesław Albowicz,  Teofil Albowicz, Antoni Dziemida, Jan Łebkowski, Stanisław Małkiński oraz Stanisław Palewicz2. Wiktor Dziemian był żonaty, małżeństwo to nie miało jednak dzieci. Żona zmarła wcześniej niż Wiktor Dziemian, który zmarł 21 marca 1955 r . w Krasnowie. Mieczysław Albowicz, mąż Julii Albowicz uczestniczył w pogrzebie Wiktora Dziemiana i Julia Albowicz potwierdza, że Wiktor Dziemian został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach, po prawej stronie cmentarze, za Kaplicą. Jego mogiły niestety nie możemy obecnie odnaleźć. Prosimy krewnych i znajomych o pomoc w odszukaniu grobu Wiktora Dziemiana.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji Julii Albowicz, synowej Teofila Albowicza  z Krasnowa, która pamięta Wiktora Dziemiana i wspomina go jako bardzo dobrego sąsiada.

1Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Dziemian Wiktor wymieniony jest pod nr 1810 [dostęp: 30.05.2021 r.].

2Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Bolesław Albowicz wymieniony jest pod numerem 48, Teofil Albowicz pod numerem 49, Antoni Dziemida pod numerem 1812, Jan Łebkowski pod numerem 4951, Stanisław Małkiński pod numerem 5246, a Stanisław Palewicz wymieniony jest pod numerem 6468 [dostęp: 30.05.2021 r.].

17.02.2024 r.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, iż z dostępnego internetowo aktu chrztu nr 22/1920 wynika, że urodzony w Grodnie 13 października 1899 r. Wiktor Dziemian został ochrzczony w Krasnopolu dopiero 22 marca 1920 r. Jego ojciec Aleksander był ogrodnikiem. Matka Weronika pochodziła z rodziny Bolkowskich. W Krasnopolu 23 września 1920 r. zostały ochrzczone następne dzieci Aleksandra i Weroniki: Wincenty, urodzony 17 października 1905 r., Zofia, urodzona 10lutego 1902 r. i Salomea, urodzona 19 maja 1912 r. W akcie dopisano, iż w Krasnopolu 30 grudnia 1939 r. Salomea zawarła związek małżeński z Józefem Korsakowskim. Wiktor Dziemian był działaczem POW oraz Powstańcem Sejneńskim 1919 r. Dowodem na to jest jego udział, w roli sekretarza, w komisji weryfikacyjnej POW (por. ,,Protokuł -napisano Protokuł zamiast Protokół-Posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej P.O.W. w Sejnach odbytego w dniu 6 kwietna 1924 roku pod przewodnictwem Prezesa Komisji Weryfikacyjnej p. Dr Bolesława Sienkiewicza”). Na posiedzeniu tejże Komisji został nominowany do odznaczenia Krzyżem Walecznych. W CAW pod adresem Wojskowe Biuro Historyczne (wp.mil.pl) podana jest sygnatura akt odznaczeniowych I.481.D.7868 plutonowego Wiktora Dziemiana, urodzonego w 1899 r.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *