Kiedyk, Józef (1893 – ?)

Józef Kiedyk był rolnikiem, osadnikiem wojskowym (w randze wachmistrza), który otrzymał nadanie ziemi w Pełelach, w gminie Krasnowo. Jest to dla nas dowód na to, iż był Powstańcem Sejneńskimi/albo uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W pracy zbiorowej pod redakcją Jana Askanisa,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t .II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, na stronie 358 Józef Kiedyk został wymieniony na liście ofiar niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Podano tam, że był oficerem rezerwy i miał 50 lat, gdy został zabrany z Pełel (por. https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content). Ze strony https://straty.pl/szukaj-osoby.php dowiadujemy się, że Józef Kiedyk, urodzony 23 marca 1893 r. w Lidzie, został osadzony z numerem 5284 w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof 18 września 1939 r. Nie podano jednak daty jego śmierci. Jakie miał zasługi wojenne i koleje życia, kiedy dokładnie zginął i w którym niemieckim obozie koncentracyjnym – z tymi pytaniami zwracamy się do rodziny, krewnych i znajomych Józefa Kiedyka.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 .

1Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście Józef Kiedyk wymieniony jest jako wachmistrz pod nr 3 495 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *