Kasperowiczowie z Jenorajścia -,,Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej”

Wzmianki o dobrach Jenorajście, o folwarku Jenorajście oraz o rodzinie Kasperowiczów z Jenorajścia zamieszczone zostały w opracowaniu: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Antoniewicza,  Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 1, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1963, s. 101, 102, 182, 192, 197, 202, 2321.

Dowiadujemy się tam, że wieś Jenorajście powstała w wieku XVII. Dobra Jenorajście obejmowały folwark Jenorajście oraz cztery wsie (Radziucie – pierwsze wspomnienie o tej wsi pochodzi z 1595 r. oraz Burbiszki, Jodeliszki i Rynkojeziory). Do rozbiorów dobra te należały do starostwa łoździejskiego. W XIX wieku właścicielem folwarku Jenorajście był Feliks Bieńkiewicz, a następnie jego syn Józef Bieńkiewicz. Na początku XX wieku, tuż przed wybuchem I wojny światowej, spadkobiercy Józefa Bieńkiewicza sprzedali folwark Jenorajście Leonowi Kasperowiczowi, mojemu dziadkowi. Po zakończeniu II wojny światowej folwark Jenorajście został przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne. Gospodarstwa państwowe powstały także w tym czasie w Burbiszkach, Dowiaciszkach, Klejwach, Poluńcach, Szejpiszkach i w Sztabinkach.

Wzmianki o Aldonie i Janinie Kasperowicz, córkach Leona Kasperowicza, mieszkankach Jenorajścia,  zamieszczone zostały w opracowaniu:  Praca zbiorowa pod redakcją Jana AskanisaMateriały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II. Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego Nr 22, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 1975, w artykule Marii Kolendo pod tytułem Tajne nauczanie w okresie II wojny światowej w Sejneńskiem, strony 307-3322. Na stronie 314 Aldona Kasperowicz wymieniona jest w grupie nauczycieli prowadzących tajne nauczanie na poziomie podstawowym. Na stronach 316 i 317 podana została również informacja o tajnym nauczaniu prowadzonym w Jenorajściu przez Janinę Kasperowicz. Do 6-osobowego zespołu uczniów dowożono do Jenorajścia 4 dzieci z odległego o 4 km Krasnowa, w którym był posterunek żandarmerii niemieckiej.

1https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/13600/edition/12977/content

2https://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/16206/edition/15468/content

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *