Pogorzelski, Bolesław (1891 – ?), brak widocznej mogiły, miejsce znane

Bolesław Pogorzelski urodził się około 1891 r. we wsi Bosse jako syn Bronisława. Był gajowym. Działał w POW i brał udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. Na Starym Cmentarzu w Sejnach znajdujemy grób Bolesława Pogorzelskiego, żyjącego w latach 1919 – 2007. Ze strony internetowej straty.pl dowiadujemy się, że we wrześniu 1940 roku zabrano na roboty przymusowe do Niemiec Bolesław Pogorzelskiego, syna Bolesława i Anastazji, urodzonego w 1919 r. we wsi Bosse. We wrześniu 1942 r. wrócił on do domu. Prawdopodobnie był synem Bolesława Pogorzelskiego, urodzonego w 1891 r. we wsi Bosse. Syn jest w Sejnach pochowany, grobu ojca niestety nie odnajdujemy.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, Listy członków POW z lat 1918 – 1919, sporządzone przez Dominika Miszkiela i Piotra Szyryńskiego, strona internetowa straty.pl.

27.05.2023 r.

Pan Zbigniew Pogorzelski, mieszkaniec Gib, jest wnukiem Bolesława Pogorzelskiego, urodzonego ok. 1891 r. Potwierdza, że Bolesław Pogorzelski, żyjący w latach 1919-2007 i pochowany na sejneńskim cmentarzu, był synem Bolesława Pogorzelskiego, urodzonego ok.1891 r., pochowanego na sejneńskim cmentarzu oraz bratem jego ojca Antoniego Pogorzelskiego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *