Drażba, Feliks (1900 – 1992)

Feliks Drażba urodził się 8 lutego 1900 r. we wsi Rudniki, w gminie Koniecbór (obecnie Rudniki należą do gminy Raczki). W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył szkołę powszechną i pracował w rolnictwie. Do POW należał od 17 listopada 1918 r. do września 1919 r. Służył w randze starszego strzelca, pod pseudonimem „Zabierski”. Jego przełożonym był por. Ostrowski oraz Franciszek Siemion. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami i dostał się do niewoli litewskiej, w której przebywał 7 tygodni. Arkusz Ewidencyjny podpisał 14 marca 1929 r. wskazując wieś Rudniki w gminie Koniecbór jako miejsce zamieszkania.

Feliksa Drażba był bratem Piotra Drażba, urodzonego w 1898 r. także we wsi Rudniki, w gminie Koniecbór. Byli synami Antoniego i Apolonii. Feliks Drażba zmarł w 10 lutego 1992 r. i został pochowany na cmentarzu w Raczkach.

Wiemy dodatkowo1, że na liście wójtów gmin powiatu suwalskiego w latach 1912–1913 wymieniony jest Feliks Draźba jako wójt gminy Koniecbór w tych latach. Feliks Draźba, zamieszkały w Rudnikach, jest także wymieniony na liście członków rady gminnej powiatu suwalskiego, wybranych w 1920 roku. Prosimy o pomoc w ustaleniu, czy nazwiska Drażba i Draźba jest tym samym, choć różnie pisanym nazwiskiem oraz czy wójt gminy Koniecbór w latach 1912-1913 oraz radny, wybrany w 1920 r., to ta sama osoba?

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii Arkusza Ewidencyjnego, napisanego i  podpisanego przez Feliksa Drażbę, na podstawie materiałów dostępnych w Internecie oraz na podstawie informacji, otrzymanych od Elżbiety Bernatowicz, Wnuczki Piotra Drażba, który był bratem Feliksa Drażba. Naniesiono również poprawki, które w oknie dialogowym ,,Komentarze” zgłosiła Rodzina.

1 por. http://www.astn.pl/r2009/sam3.htm, Tadeusz Radziwonowicz, O samorządach gminnych w powiecie suwalskim w latach 1918–1920. Materiały z sesji naukowej.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *