Dybała, Jan (15 V 1899 – 22 IX 1920), 7puł.

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy z imienia i nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowe informacje, dotyczące poległego 22 września 1920 r. nad Marychą kaprala 7. pułku ułanów*, śp. Jana Dybały, znajdują się pod następującymi internetowymi adresami:

1. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 7476. kpr. Dybała Jan. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content

2. Władysław LaudynZarys historji wojennej 7-go pułku ułanów lubelskich. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1931, seria: Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920. Lista poległych: strona 35, nr 34. kpr. Dybała Jan. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34563/edition/51726/content

3. Jan Dybała, urodzony 15 maja 1899 r. w Roszkach, Wielkopolska, podchorąży, jest wymieniony w CAW jako odznaczony, nr dokumentu I.481.D.7045: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/166049/

*7. pułk ułanów (7puł.) wchodził w skład 4 Brygady Jazdy (część B 4 Brygady, dowodzonej przez mjr K. Piaseckiego). Warto zaznaczyć, że 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *