Karawiecki, Wincenty (1900 – 1980)

Wincenty Karawiecki „Łabędź”, ur. 7 V 1900 roku w Gibach, syn Wincentego. Posiadał wykształcenie elementarne. Rolnik. W marcu 1919 roku wstąpił do POW. Prowadził wywiad, werbunek nowych członków przenosił meldunki oraz gromadził i przechowywał broń. Po wybuchu powstania sejneńskiego brał udział w rozbrojeniu litewskiej placówki w Gibach, a następnie w walkach „pod miastem i w mieście Sejnach”. W 1920 roku został powołany do służby wojskowej w 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, wraz z którym wziął udział w walkach na froncie bolszewickim i został ranny w głowę. Był członkiem koła Związku Peowiaków w Gibach. Pracował jako murarz. Został odznaczony Medalem Niepodległości (w 1933 roku) oraz Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. Zmarł w 1980 roku. Został pochowany na „nowym” cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że  mieszkająca w Gibach Teresa Gołaszewska, wnuczka Wincentego Karawieckiego, dobrze pamięta, iż miał dużą bliznę na twarzy, idącą w kierunku ucha. Przyczyną były głębokie rany, które odniósł w jednej z bitew wojny 1920 r.  Por. także Internetowa lista odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości: https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, Monitor Polski nr 102/1933 Dział C. Pozycja 201, [dostęp: 30.05.2021 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *