Karawiecki, Wincenty (1900 – 1980), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Wincenty Karawiecki „Łabędź”, ur. 7 V 1900 roku w Gibach, syn Wincentego. Posiadał wykształcenie elementarne. Rolnik. W marcu 1919 roku wstąpił do POW. Prowadził wywiad, werbunek nowych członków przenosił meldunki oraz gromadził i przechowywał broń. Po wybuchu powstania sejneńskiego brał udział w rozbrojeniu litewskiej placówki w Gibach, a następnie w walkach „pod miastem i w mieście Sejnach”. W 1920 roku został powołany do służby wojskowej w 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, wraz z którym wziął udział w walkach na froncie bolszewickim i został ranny w głowę. Był członkiem koła Związku Peowiaków w Gibach. Pracował jako murarz. Został odznaczony Medalem Niepodległości (w 1933 roku) oraz Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921. Zmarł w 1980 roku. Został pochowany na „nowym” cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że  mieszkająca w Gibach Teresa Gołaszewska, wnuczka Wincentego Karawieckiego, dobrze pamięta, iż miał dużą bliznę na twarzy, idącą w kierunku ucha. Przyczyną były głębokie rany, które odniósł w jednej z bitew wojny 1920 r.  Por. także Internetowa lista odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości: https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html, Monitor Polski nr 102/1933 Dział C. Pozycja 201, [dostęp: 30.05.2021 r.].

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Wincentego Karawieckiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły zostaną wręczone Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach, w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.  Beata Dźwilewska, Prezes Stowarzyszenia ,,ZIUK” oraz grupa przedstawicieli powstańczych rodzin serdecznie zapraszają rodzinę, krewnych, znajomych i sąsiadów Wincentego Karawieckiego na tę uroczystość. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach 23 sierpnia 2023 r. zostanie podana w późniejszym terminie.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości wręczania tabliczek GRÓB WETERANA 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach na następujący adres mailowy: <STOWARZYSZENIE.ZIUK@gmail.com>

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *