Mittag, Jan Gustaw (1877 – 1949)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s.  65.)

Jan Gustaw Mittag, ur. 10 października 1877 roku w Wiłkowyszkach, syn Fryderyka i Justyny z Rederów. W 1897 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wejwerach i pracował jako nauczyciel ludowy w Serejach. Od 1904 roku mieszkał w Sejnach, pracując jako nauczyciel w „szkole zawodowej” i 3 klasowej Szkole Miejskiej. Był członkiem zarządu i prezesem rady nadzorczej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społeczno-Spożywczego „Gospodarz” w Sejnach oraz współzałożycielem koła Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1914 roku, jako ewangelik został internowany i wywieziony w głąb Rosji, a następnie wcielony do armii carskiej. W sierpniu 1918 roku powrócił do Sejn i ponownie podjął pracę nauczyciela. Wraz z synami Rajmundem Antonim i Ryszardem wstąpił do POW. W lutym 1919 roku brał udział w przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego, a w czerwcu w akcji zbierania podpisów pod petycją do rządu o włączenie Suwalszczyzny w granice Rzeczypospolitej. W 1919 roku został aresztowany przez Litwinów i uwięziony w Sejnach, a następnie przez ponad dwa miesiące w Kownie. Po zwolnieniu powrócił do zawodu nauczycielskiego, a po Powstaniu Sejneńskim 1 września 1919 roku został powołany przez starostę sejneńskiego na burmistrza Sejn. Funkcję tę pełnił do grudnia 1919 roku. Później pracował w powiatowej Kasie Skarbowej w Sejnach. W 1925 roku przeniósł się do Suwałk i do 1931 roku pełnił funkcję naczelnika Kasy Skarbowej w Suwałkach. Później był księgowym Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Dwukrotnie kandydował do Rady Miejskiej Suwałk. (ks)[1] „Zmarł w Elblągu 17 stycznia 1949 r. w wieku 72 lat”[2].

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dodaje, że w Almanachu Sejneńskim 1, wydanym przez  Fundację Pogranicze w Sejnach (Sejny 2002), strony 353-355  znajdziemy artykuł Andrzeja Lika Wspomnienie o  dziadku, Janie Gustawie Mittagu. Z artykułu możemy dowiedzieć się o losie Jana Gustawa Mittaga w trakcie II wojny światowej oraz w czasach powojennych.


[1]Ibidem, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3073288239374261/?type=3&theater, dostęp: [04. 05. 2020 r.].

[2]Wiesław Jan Wysocki, Powstanie Sejneńskie 1919, Warszawa 2019, s. 76.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *