Kucharski, Józef (1899 – 1985), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Józef Kucharski urodził się 4 marca 1899 r. w Dąbrowie Górniczej. Był synem Romana i Teofili, z d. Węgrzynowicz. Z dostępnych w Internecie kopii dokumentów dowiadujemy się tylko, że mieszkał we wsi Grudzieńszczyzna (vel Grodzieńszczyzna w dokumencie, w gminie Berżniki, w ówczesnym powiecie suwalskim), a działalność niepodległościową prowadził pod pseudonimem „Dąb”. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległość („Monitor Polski” nr 167/1932). W jednym z dokumentów zanotowano także, iż był szewcem. Nie wiemy natomiast dokładnie, za co otrzymał Medal Niepodległości. Możemy się tylko domyślać, iż mógł to być udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. lub udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Rok 1985 jako datę śmierci Józefa Kucharskiego odczytujemy z zapisu umieszczonego na nagrobku. Został pochowany na Nowym Cmentarzu obok ojca, Romana Kucharskiego (1858–1928). Prosimy rodzinę, krewnych, sąsiadów i znajomych Józefa Kucharskiego o wszelkie informacje, dotyczące jego działalności niepodległościowej w latach 1919–1920 oraz dotyczące jego dalszych losów.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie materiałów, które są dostępne w Internecie, na podstawie napisów odczytanych z cmentarnego nagrobka oraz uzupełnień zapisanych przez Rodzinę w Komentarzach.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Józefa Kucharskiego, pochowanego na  Nowym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

4 odpowiedzi na „Kucharski, Józef (1899 – 1985), zarejestrowany GRÓB WETERANA

 1. Lvz komentarz:

  Z całym szacunkiem, ale jaka “Grodzieńszczyzna”? Grudziewszczyzna, jak już, co chyba osobie miejscowej, redagującej niniejszy opis, powinno być wiadome i natychmiast rzucić się w oczy.

  Niezależnie od powyższej uwagi natomiast, Józef Kucharski mieszkał wprawdzie przez większość życia w Grudziewszczyźnie, jednak nie pochodził stamtąd – ród wywodził się z Małopolski, z powiatu miechowskiego guberni kieleckiej, natomiast on sam urodził się w Dąbrowie Górniczej > zob. akt urodzenia nr 228/1899: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=24&zs=1638d&sy=1899&kt=1&plik=0225-0228.jpg

 2. Lvz komentarz:

  A, już rozumiem, skąd ten błąd – wygląda na to, że po prostu przepisano bez zastanowienia z karty odznaczeniowej, w której wystąpił mylny zapis:

  https://wbh.wp.mil.pl/c/scans/kartoteki/KUBO-KUCL/KUBO-KUCL_1245.jpg

  Aczkolwiek i tam pod datą urodzenia jest “Zagłębie Dąbrowskie, pow. Będzin”.
  Przy “Grodzieńszczyźnie” chodziło najpewniej o miejsce zamieszkania.

 3. Irena Kasperowicz-Ruka komentarz:

  Bardzo dziękuję za cenne uzupełnienia i serdecznie pozdrawiam, Irena Kasperowicz-Ruka

  • Irena Kasperowicz-Ruka komentarz:

   Przypadkowo znalazłam niedawno następujące wyjaśnienie użycia w cytowanym wyżej dokumencie, pochodzącym z lat międzywojennych, nazwy Grodzieńszczyzna. Otóż w początkowym okresie Grudziewszczyzna nazywana była Grodzieńszczyzną. Nazwa ta pochodzi od nazwiska założyciela wsi, Jerzego Grodzieńskiego. Była jednak często kojarzona z Grodzieńszczyzną jako rejonem geograficznym, rozciągającym się wokół miasta Grodna. Z czasem więc zaczęto określać folwark i wieś mianem Grudziewszczyzny i tak pozostało po dzień dzisiejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *