Kucharski, Józef (1899 – 1985)

Józef Kucharski urodził się 4 marca 1899 r. we wsi Grodzieńszczyzna (gmina Berżniki, ówczesny powiat suwalski). Był synem Romana i Teofili, z d. Węgrzynowicz. Z dostępnych w Internecie kopii dokumentów dowiadujemy się tylko, że działalność niepodległościową prowadził pod pseudonimem „Dąb”. W 1932 r. został odznaczony Medalem Niepodległość („Monitor Polski” nr 167/1932). W jednym z dokumentów zanotowano także, iż był szewcem. Nie wiemy natomiast dokładnie, za co otrzymał Medal Niepodległości. Możemy się tylko domyślać, iż mógł to być udział w Powstaniu Sejneńskim 1919 r. lub udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Rok 1985 jako datę śmierci Józefa Kucharskiego odczytujemy z zapisu umieszczonego na nagrobku. Został pochowany na Nowym Cmentarzu obok ojca, Romana Kucharskiego (1858–1928). Prosimy rodzinę, krewnych, sąsiadów i znajomych Józefa Kucharskiego o wszelkie informacje, dotyczące jego działalności niepodległościowej w latach 1919–1920 oraz dotyczące jego dalszych losów.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie materiałów, które są dostępne w Internecie oraz na podstawie napisów odczytanych z cmentarnego nagrobka.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *