Hellmann, Kazimierz (1843 – 1920), Powstaniec Styczniowy 1863

Kazimierz Hellmann (vel Hellman, Helman), urodził się około 1843 r. Wnioskujemy o tym na podstawie bardzo wyraźnego napisu na cmentarnym nagrobku: zmarł 22 lutego 1920 r. w wieku 77 lat. Pan Jarosław Marczak napisał1, iż urodził się w Sejnach i „należał do oddziału powstańczego, z którego dobrowolnie powrócił, jednak „nie okazał prawdziwej skruchy i dawał wykrętne zeznania”. Był podejrzany, że „przyjmował w buncie szczególny udział”. Na podstawie rozporządzenia Murawiewa z 18 grudnia 1863 roku został zesłany pod ścisły dozór policji do guberni kazańskiej. Do Jardynia przybył wraz żoną Aleksandrą 1 czerwca 1864 roku. Żona wkrótce wyjechała. Zmarł 22 lutego 1920 roku. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Pośmiertnie został zweryfikowany jako podporucznik weteran pod numerem porządkowym 658/1920.”  

Zauważmy, iż Kazimierz Hellmann urodzili się w Sejnach i prawdopodobnie był młodszym bratem Witolda Hellmanna (1839 – 1910), Powstańca Styczniowego, pochowanego na sejneńskim cmentarzu parafialnym (por. Hellmann, Witold (1839 – 1910), Powstaniec Styczniowy 1863, zarejestrowany GRÓB WETERANA – Powstańcy sejneńscy (powstancy-sejnenscy.pl). Mogiła Witolda Hellmanna została już w 2021 r. zarejestrowana przez Instytut Pamięci Narodowej jako GRÓB WETERANA walk o wolność i niepodległość Polski. Penetrując internetowe zbiory różnych dokumentów, które dotyczą Powstania Styczniowego, znajdujemy tam potwierdzenie autentyczności opisu losu Kazimierza Hellmanna. Musimy tylko zauważyć, że nazwisko Hellmann pisano tam różnie (Hellman2, Helman3), chociaż pisano o tych samych osobach.

Na stronach internetowych znajduje się obecnie wiele informacji, które dotyczą losów potomków Kazimierza Hellmanna. Dowiadujemy się stąd4, że Kazimierz Hellmann był Powstańcem Styczniowym, a po powrocie z zesłania utrzymywał się z pracy zarządcy majątku ziemskiego. Żona Kazimierza Hellmanna, Aleksandra, z domu Wasilewska, żyjąca w latach (1849–1944), była działaczką PPS o pseudonimie „Felicja”. Synowie Kazimierza i Aleksandry, Włodzimierz Jerzy (1880 – 1964) oraz Józef, byli działaczami PPS także. Syn Włodzimierz Jerzy wykazał się nadzwyczajnymi zasługami w walce o wolność i niepodległość Polski, a wnuk Włodzimierz był Powstańcem Warszawskim 19445. Syn Włodzimierz Jerzy został pochowany w jednej mogile z ojcem Kazimierzem na Warszawskich Powązkach Wojskowych.  Z radością informujemy, iż ich wspólny grób został niedawno solidnie odnowiony przez Instytut Pamięci Narodowej6 (kwatera A9, rząd VIII, miejsce 3).

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych materiałów1-6 oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

 1Jarosław Marczak, Weterani powstania styczniowego z Suwalszczyzny, Rocznik Augustowsko-Suwalskie, Wydawca: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, przy współpracy z Archiwum Państwowym w Suwałkach i Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Tom XIII, 2013, s.125. Adres internetowy: http://www.astn.pl/r2013/weterani.htm

2Hellman – Katalog Powstańców Styczniowych (okiem.pl)

3Helman – Katalog Powstańców Styczniowych (okiem.pl)

4Hellmann Włodzimierz Jerzy: Hellmann Włodzimierz (Ladimir), ps. „Justyn” – Żołnierze Niepodległości (zolnierze-niepodleglosci.pl) lub https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Hellmann

5https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wlodzimierz-hellmann,11521.html

6 https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/85515,Renowacja-10-grobow-w-Kwaterze-zolnierzy-Wojska-Polskiego-Cmentarz-Wojskowy-na-P.html

12.02.2024 r. Zdjęcia mogiły, wykonane przez Irenę Kasperowicz-Ruka:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *