Sitko, Bolesław (1886 – 1962)

Bolesław Sitko urodził się 5 września 1886 r.  we wsi Jeziorki Małe, w Parafii Krasnopolskiej. Był synem Kazimierza i Teofili oraz starszym bratem Jana, urodzonego w 1897 r. W latach 1920 – 1921 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, służył w stopniu sierżanta i otrzymał Krzyż Walecznych.  Rodzina wspomina, że został wcielony do armii carskiej. W czasie walk I wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej. W wojsku carskim, a następnie w Wojsku Polskim służył łącznie przez siedem lat.  Przechodził z wojskiem przez Wilno, był ranny w nogi. Córka Teofila Litwińska, z domu Sitko pamięta, że za swoją siedmioletnią służbę otrzymał 6 medali i odznaczeń wojennych, które niestety zaginęły. Zmarł w 1962 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Karolinie (mogiła znajduje się na skraju rzędu, od którego jest około 7 metrów do ogrodzenia cmentarza, widzianego od strony Pogorzelca).

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1, informacji otrzymanych od córki Bolesława Sitko, Pani Teofili Litwińskiej oraz jego wnuczki, Pani Haliny Dochód, a także na podstawie życzliwej pomocy Pani Katarzyny Eshun oraz napisów na cmentarnym nagrobku.

 Centralne Archiwum Wojskowe: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

7 i 8.02.2024 r.

Pani Katarzyna Eshun żywo zareagowała na naszą prośbę o pomoc i dzięki swoim wysokim umiejętnościom wyszukiwania danych w obcojęzycznych internetowych archiwach ustaliła, że Bolesław Sitko służył w 19 Sybirskim Pułku Strzeleckim jako strzelec z rezerwy. Zaginął 29 sierpnia 1914 r. Dostał się do niewoli niemieckiej. Był więźniem obozu jenieckiego w miejscowości Parchim, położonej w okolicach miasta Schwerin (około 30 km od morza, około 110 km od Hamburga), następnie został przewieziony do obozu w Stargardzie. Po kapitulacji Niemiec 11 listopada 1918 r. musiał zostać z niewoli zwolniony, nie wrócił jednak w rodzinne strony. Prawdopodobnie gdzieś po drodze w już wolnej Polsce zaciągnął się do Polskiego Wojska. Pytanie: w jakiej polskiej jednostce wojskowej służył, jaki był jego szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać dalej.

Dziękujemy Pani Halinie Dochód oraz Panu Jerzemu Dochód, wnuczce i mężowi wnuczki Bolesława Sitko, za przekazanie i wyrażenie zgody na opublikowanie dwóch zdjęć, na których można rozpoznać Bolesława Sitko jako wojskowego z wąsikiem, kopii obrazka, otrzymanego od polskiego księdza w niemieckiej niewoli w 1917 r. oraz kopii niemieckiej Kennkarte z okresu II wojny światowej:

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *