Staniewicz, Leon (1890 – 1971), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Leon Staniewicz urodził się  w 1890 r. w Sumowie. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył sześć klas szkoły średniej. Pracował na roli. Był powołany do służby w wojsku carskim. Od maja 1918 roku do września 1919 r. działał w POW w randze strzelca. W Powstaniu Sejneńskim walczył pod Sejnami.  Jako przełożonych wymienił por. Ostrowskiego oraz por. Zawadzkiego. Swój Arkusz Ewidencyjny Leon Staniewicz podpisał 22 kwietnia 1929 r., a Sumowo wymienił jako miejsce swojego zamieszkania. Jego wniosek o przyznanie Medalu Niepodległości został w 1935 r. odrzucony . Zmarł w 1971 i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach. Pochowana jest w tym miejscu także jego żona Jadwiga.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii Arkusza Ewidencyjnego oraz  na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Leona Staniewicza, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły zostały wręczone Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach, w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.  Beata Dźwilewska, Prezes Stowarzyszenia ,,ZIUK” prowadziła to spotkanie, które odbyło się w gościnnych murach Muzeum Kresów na zaproszenie Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *