Ziniewicz, Dominik (1865 – 1925)

Dominik Ziniewicz pełnił funkcję radnego w Radzie Miejskiej Sejn, utworzonej przez komisarza rządowego Bolesława Szczęsnego Herbaczewskiego 9 września 1919 r., w parę dni po zakończeniu Powstania Sejneńskiego. Jeśli z uwagi na zaawansowany już wiek ( w 1919 r. miał 54 lata) nie brał czynnego udziału w Powstaniu Sejneńskim, to musiał intensywnie  działać na rzecz wsparcia Powstania. Inaczej nie zostałby wyznaczony radnym tuż po jego zakończeniu. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1 oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

1  Stanisław Buchowski, Rada Miejska w Sejnach w okresie międzywojennym, http://www.astn.pl/r2003/rada.htm [dostęp: 25.05.2021 r.] oraz Irena Staniewicz, Administracja Sejn w okresie międzywojennym, Almanach Sejneński nr 3,  Ośrodek ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów ” w Sejnach, Sejny 2004, s. 141- 167.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *