Gruguć, Franciszek (1899 – 1978), zarejestrowany GROB WETERANA

Franciszek Gryguć urodził się w 1899 r. w Stabieńszczyźnie, w ówczesnej gminie Krasnopol. W 1933 r. został  odznaczony Medalem Niepodległości (,,Monitor Polski” nr 131/1933, Dz. C., poz. 225). Odznaczenia i dyplomu niestety nie wysłano na wskazany we wniosku adres zamieszkania: wieś Stabieńszczyzna, gmina Krasnopol. Był rolnikiem. Na Starym Cmentarzu w Sejnach spoczywa  Franciszek Gryguć, który zmarł 10 sierpnia 1978 r. w wieku 78 lat. W tej samej mogile spoczywa także Stefania Gryguć, która zmarła w 1896 r. Pan Stanisław Jachimowicz potwierdza, że jest to mogiła Franciszka Grygucia ze Stabieńszczyzny i jego żony Stefanii, a małżeństwo to było bezdzietne. Pan Stanisław Jachimowicz odnalazł w Internecie akt urodzin Franciszka Grygucia. Wynika z niego, że Franciszek Gryguć urodził się w Stabieszczyźnie w 1899 r., a jego rodzicami byli Antoni i Anna, z domu Klimowicz. Warto nadmienić, że na Starym Cmentarzu w Sejnach spoczywa czterech Franciszków Gryguciów, a na Nowym tylko Anna i Antoni Gryguć, którzy zmarli w 1937 r. i w 1928 r.  Franciszek Gryguć, żyjący w latach 1885 – 1963,  spoczywa w mogile już zarejestrowanej jako GRÓB WETERANA. (Por. Gryguć, Franciszek (1885–1963), zarejestrowany GRÓB WETERANA – Powstańcy sejneńscy (powstancy-sejnenscy.pl).

Bardzo dziękujemy Panu Stanisławowi Jachimowiczowi za pomoc w uzasadnieniu, że Franciszek Gryguć urodzony w 1899 r. w Stabieńszczyźnie, spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu obok swojej żony Stefanii Gryguć.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł1, informacji otrzymanych od Pana Stanisława Jachimowicza ze Stabieńszczyzny oraz na podstawie napisów na cmentarnych nagrobkach.

1Centralne Archiwum Wojskowe https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=3&szufladka=KARA-KARN oraz LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html.

2.01.2024 r.

Pan Henryk Korzeniecki z Łopuchowa, syn Franciszka Korzenieckiego (Korzeniecki, Franciszek (1899 – 1971)) znał osobiście Franciszka Grygucia ze Stabieńszczyzny. Jego żona Stefania miała panieńskie nazwisko Rydzewska. Małżeństwo było bezdzietne. Z dzieci brata Stefanii Gryguć w Sejnach mieszka obecnie Pani Zofia Porzecka.

21.03.2024 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Franciszka Grygucia, pochowanego na Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Franciszka Grygucia o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon 22 643 65 63 i 698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *