Putra, Aleksander (1888 – 1962)

Aleksander Putra urodził się 5 sierpnia 1888 r Żubrynku, w gminie Koniecbór. Rodzice, Jan i Antonina, z domu Siemion, byli rolnikami. Nie wymieniamy tu kolei losu Aleksandra Putry odwołując się tylko do bogatej literatury1.  Z punktu widzenia spraw związanych z Powstaniem Sejneńskim ważne jest to, że  w 1918 r. brał… Czytaj dalej

Drażba, Piotr (1898 – 1968)

Piotr Drażba urodził się 2 kwietnia 1898 r. we wsi Rudniki, w gminie Koniecbór (obecnie Rudniki należą do gminy Raczki). W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył 3 oddziały szkoły powszechnej rosyjskiej i pracował w rolnictwie. Do POW należał od lipca 1917 r. do… Czytaj dalej

Drażba, Feliks (1900 – 1992)

Feliks Drażba urodził się 8 lutego 1900 r. we wsi Rudniki, w gminie Koniecbór (obecnie Rudniki należą do gminy Raczki). W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej napisał, iż ukończył szkołę powszechną i pracował w rolnictwie. Do POW należał od 17 listopada 1918 r. do września 1919… Czytaj dalej