Alexandrowicz Adam (1893 – 1943)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 58 – 59.)

Alexandrowicz Adam „Szczur”, ur. 24 grudnia1893 roku w Ochociczach na Białorusi, syn Stanisława.

W 1915 roku został zmobilizowany do armii rosyjskiej. Od grudnia 1917 roku służył w I Korpusie Polskim w Rosji. Po demobilizacji powrócił do odziedziczonego majątku Pojezierze k. Krasnopola. W końcu lipca wstąpił do POW i objął funkcję zastępcy komendanta obwodu sejneńskiego.

W Powstaniu Sejneńskim dowodził 3 kompanią (odwodową, nieuzbrojoną). Po śmierci Wacława Zawadzkiego przejął dowództwo oddziałów powstańczych. Od 15 września 1919 roku służył w Wojsku Polskim (w wojskach kolejowych).Brał udział w III Powstaniu Śląskim. Za wykazane męstwo odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. Był czterokrotnie ranny. 17 sierpnia 1922 roku, ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do rezerwy i wrócił do rodzinnego majątku.

8 czerwca 1928 roku dopuścił się napaści na urzędników gminnych w Krasnopolu, ciężko ranił posterunkowego PP i pisarza gminnego za co został skazany na karę dwóch lat więzienia i pozbawiony stopnia oficerskiego oraz odznaczeń. Wziął udział w walkach we wrześniu 1939 roku. Przebywał w obozie w Równem, skąd uciekł i do września 1940 roku ukrywał się w Wilnie. Po zatrzymaniu przez NKWD, do grudnia 1941 roku przebywał w obozie pracy Workucie. Po amnestii wstąpił do Armii gen. Andersa, z którą trafił na Bliski Wschód. Zmarł 24 grudnia 1943 roku w Egipcie. (ks)1

Opracował Krzysztof Skłodowski


1Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3057234154313003/?type=3&theater, dostęp: [17. 04. 2020 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *