Żytkowski, Józef (1894 – 1940), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Józef Żytkowski, ur. w 1894 roku w Żegarach w gminie Berżniki, syn Władysława i Józefy . Członek POW komendy lokalnej „Kopciowo” w obwodzie sejneńskim.  Powstaniec Sejneński. W latach trzydziestych był zatrudniony jako pracownik leśny w Wólce Draguńskiej w gminie Wołowiczowce (vel Wołłowiczowce), a następnie w Józefowie w Nadleśnictwa Hańcza.  W ramach osadnictwa wojskowego otrzymał nadanie ziemi w Kolonii Sejny. W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Irena Kasperowicz-Ruka dopisuje wspomnienia Wnuka, Józefa Polakowskiego. Potwierdził on, że Józef Żytkowski nie był gajowym, tylko pracownikiem leśnym. Pamięta rodzinne opowiadania, związane z wożenie robotników furmanką do pracy w lesie. Był bardzo chorowity, zmarł na raka w Kolonii Sejny w wieku 46 lat.

24.10.2023 r.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA

Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Józefa Żytkowskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerem ewidencyjnym mogiły będą wręczane rodzinom przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach, w czasie uroczystości poświęconej 105. rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach dnia 23 sierpnia 2024 r. zostanie przesłana na wszystkie zgłoszone adresy nie później niż w pierwszej połowie sierpnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy rodzinę, krewnych i znajomych Józefa Żytkowskiego  o zgłaszanie zamiaru udziału w uroczystości wręczania zaświadczeń oraz tabliczek GRÓB WETERANA dnia 23 sierpnia 2024 r. w Sejnach: telefon  22 643 65 63  i  698 592 168; mail <irka.kasperowicz@gmail.com>.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *