Falkowski, Ludwik (1897 – 1989), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Ludwik Falkowski w sierpniu 1920 r. walczył w Bitwie Warszawskiej i przeszedł cały szlak kampanii wojennej 1920 r. Był kanonierem. Został później osadnikiem wojskowym w Łumbiach. Przeniósł  się do Łumbi z miejscowości Gliniszcze wraz z grupą innych osadników wojskowych, do której należał Jan Kruszyłowiczem (ułan), Stanisław Nazarek (szeregowy) oraz Paweł Totczyk (saper). Ludwik Falkowski zmarł w Łumbiach w 1989 r. i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie relacji Haliny i Jana Dzienisiewiczów.

Por. Osadnictwo wojskowe w dwudziestoleciu międzywojennym: https://kresy.genealodzy.pl/zbior/pdf/osadnicy_wojskowi.pdf, na tej liście  Ludwik Falkowski wymieniony jest pod nr 1898 jako kanonier, który otrzymał nadanie ziemi w miejscowości Gliniszcze, w gminie Piaski, w powiecie Wołkowyskim. Jan Kruszyłowicz wymieniony jest pod nr. 4254, Stanisław Nazarek pod nr 5923, a Paweł Totczyk pod nr 9214 [dostęp: 30.05.2021 r.].

Falkowski Ludwik, ur. w 1897 roku w gminie Topczewo w powiecie bielskim. Ukończył dwie klasy szkoły elementarnej. 12 III (lub V) 1919 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Został przydzielony do Białostockiego Pułku Strzelców (później 79 Pułk Piechoty). 12 II 1921 roku został zdemobilizowany przez Baterię zapasową 21 Pułku Artylerii Ciężkiej (?). Od 1928 roku jako osadnik wojskowy dzierżawił działkę w kolonii Gliniszcze w gminie Piaski w powiecie wołkowyskim. W 1932 roku na podstawie ustawy z 17 XII 1920 roku o bezpłatnym nadziale ziemią żołnierzy Wojska Polskiego Główny Urząd Ziemski Grodnie przyznał mu ją na własność za wykupem. Ze względu na trudna sytuację materialną oraz słabą ziemię w czerwcu 1932 roku wystąpił o ponowne oszacowanie jej wartości lub nadanie innej. Był żonaty miał dwoje dzieci. Zmarł w 1989 roku. Został pochowany na „starym” cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Ludwika Falkowskiego, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Falkowski, Ludwik (1897 – 1989), zarejestrowany GRÓB WETERANA

  1. syjas komentarz:

    Ludwik Falkowski był dwukrotnie żonaty i miał troje dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *