Andruczyk, Wacław ( 1894 – 1988), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Wacław Andruczyk urodził się w 1894 r. Z danych CAW dowiadujemy się1, że w 1932 r. został odznaczony  Medalem Niepodległości („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C. poz. 3). Odznaczenie Medalem Niepodległości potwierdza, że musiał być Powstańcem Sejneńskim i/lub uczestnikiem wojny polskobolszewickiej 1920 r. Zmarł 13 sierpnia 1988 r. i został pochowany na Nowym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie podanych źródeł oraz napisów na cmentarnym nagrobku, odczytanych przez Sławomira Rutkowskiego.

1  Centralne Archiwum Wojskowe: LISTA ODZNACZONYCH KRZYŻEM I MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/74,Lista-odznaczonych-Krzyzem-Niepodleglosci.html

Andruczyk Wacław, ur. 17 IX 1894 roku w Aleksiejówce w gminie Giby, syn Stanisława. Ukończył dwuoddziałową szkołę elementarną. Od lipca do września 1919 roku był członkiem komendy lokalnej POW „Posejnele” Nr 4. Po wybuchu powstania sejneńskiego brał udział w rozbrojeniu placówek litewskich w Gibach. Następnie z rozkazu Witolda Romotowskiego i Juliana Chaleckiego, wraz z Józefem Zubowiczem i Franciszkiem Rejmontowiczem został wysłany do Sejn w celu rozpoznania sytuacji i nawiązania łączności. Jak wspominał „Przy żydowskim cmentarzu spotkalim idącego z Sejn Apanowicza […], który na nasze zapytanie powiedział, że w Sejnach jest Polska Organizacja W. a Litwinów nie ma, przy czem zawrócił z nami w kierunku Sejn. Gdy doszliśmy do przedmieścia z ukrycia wypadło około 30 Litwinów i zabralio nas do niewoli Apanowicz zaś powrócił do domu [według informacji podanej w arkuszu ewidencyjnym Remontowicza, Apanowicz miał być zdrajcą]. Zapędzili do Łoździej gdzie sąd wojenny zasądził na śmierć. Przy sposobności spróbowaliśmy uciec co się udało tylko jednemu Zubowiczowi, nas zaś ujęto z powrotem, maltretowano bezlitośnie, poczem odesłano do Kowna i po 8 miesiącach przy wymianie jeńców zwolniono [Remontowicz zmarł w więzieniu w Kownie]”. W okresie międzywojennym mieszkał i prowadził gospodarstwo w Aleksiejówce.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

12.09.2022 r.

Ciekawe wspomnienia o Wacławie Andruczyku znajdują się na stronie: Giby. Nasza Historia. Adres: https://www.facebook.com/people/Giby-Nasza-Historia/100064055194808/

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Wacława Andruczyka, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Andruczyk, Wacław ( 1894 – 1988), zarejestrowany GRÓB WETERANA

  1. Andrzej Szczudło komentarz:

    W zasobach parafii Sejny z lat 1893- 95 jest metryka urodzenia tylko jednego Wacława Andruczyka, syna Stanisława lat 40. i Petronelli Krencewicz lat 25 urodzonego w Gibach 23 listopada 1893 r. (akt nr 223/1893).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *