Misiukanis, Konstanty (1881 – 1958), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Konstanty Misiukanis urodził się w Sejnach. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej nie podał daty swojego urodzenia. Napisał, iż ukończył trzyklasową szkołę miejską. W wojsku rosyjskim służył jako felczer.  Po powrocie do Sejn działał w POW w stopniu plutonowego. W Powstaniu Sejneńskim pełnił rolę sanitariusza. Jego przełożonym był por. Ostrowski, por. Zawadzki oraz Stanisław Rapczyński. Już po zakończeniu wojny 1920 r. został zaatakowany przez Litwinów i obrabowany ze wszystkiego. Ratował się ucieczką. Napad ten rozumiał jako zemstę za swoją działalność patriotyczną w 1919 oraz 1920 roku. Arkusz Ewidencyjny Konstanty Misiukanis podpisał własnoręcznie 16 kwietnia 1929 r. Wymienił tam Sejny jako miejsce swojego zamieszkania.

Konstanty Misiukanis został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 960).

Zmarł w wieku 77 lat, spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu. Zwraca uwagę brak wypisanych na płycie pomnika dat urodzenia i zgonu. Informacja, iż żył 77 lat nie wystarcza, aby zgłosić wniosek o zarejestrowanie w IPN tej mogiły jako GROBU WETERANA.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Konstantego Misiukanisa Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku.

20.12.2022 r.

Panu Andrzejowi Szczudło serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami w Komentarzu bardzo ważnymi informacjami, które dotyczą Konstantego Misiukanisa. Dzięki ogromnej wiedzy o genealogii mieszkańców Sejneńszczyzny oraz jednocześnie dzięki życzliwej uprzejmości Pana Andrzeja Szczudło możemy dzisiaj zmienić pierwotny tytuł wspomnienia: Misiukanis, Konstanty (N – N) żył lat 77, na: Misiukanis, Konstanty (1881 – 1958). Możemy także podjąć starania o rejestrację mogiły w IPN.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Konstantego Misiukanisa, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Misiukanis, Konstanty (1881 – 1958), zarejestrowany GRÓB WETERANA

  1. Andrzej Szczudło komentarz:

    Dzięki metrykom wiemy już o Konstantym nieco więcej. Urodził się 10 grudnia 1881 roku w Posejnach z Mateusza i Józefy z Kuźnickich. W roku 1908 w Berżnikach wziął ślub z Aleksandrą Klucznik, córką Michała i Elżbiety z Buchowskich. W roku 1910 w metryce urodzenia syna Stanisława jest wymieniony jako “Powiatowy Sejneński Felczer, stały mieszkaniec gminy Berżniki czasowo zamieszkały w Sejnach.” W metryce urodzenia Konstantego jest dopisek odnośnie daty jego śmierci i jest to inna data niż wykazana powyżej. Akt nr 23/1958 spisany w USC Sejny wskazuje, że zmarł w Sejnach 22 lipca 1958 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *