Misiukanis, Konstanty (N – N) żył lat 77

Konstanty Misiukanis urodził się w Sejnach. W swoim Arkuszu Ewidencyjnym przebiegu służby w Polskiej Organizacji Wojskowej nie podał daty swojego urodzenia. Napisał, iż ukończył trzyklasową szkołę miejską. W wojsku rosyjskim służył jako felczer.  Po powrocie do Sejn działał w POW w stopniu plutonowego. W Powstaniu Sejneńskim pełnił rolę sanitariusza. Jego przełożonym był por. Ostrowski, por. Zawadzki oraz Stanisław Rapczyński. Już po zakończeniu wojny 1920 r. został zaatakowany przez Litwinów i obrabowany ze wszystkiego. Ratował się ucieczką. Napad ten rozumiał jako zemstę za swoją działalność patriotyczną w 1919 oraz 1920 roku. Arkusz Ewidencyjny Konstanty Misiukanis podpisał własnoręcznie 16 kwietnia 1929 r. Wymienił tam Sejny jako miejsce swojego zamieszkania.

Konstanty Misiukanis został  w 1932 r. odznaczony Medalem Niepodległości. („Monitor Polski” nr 167/1932, Dział C, pozycja 960).

Zmarł w wieku 77 lat, spoczywa w Sejnach na Starym Cmentarzu.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji, zaczerpniętych z kopii własnoręcznie napisanego i podpisanego przez Konstantego Misiukanisa Arkusza Ewidencyjnego oraz na podstawie napisu na cmentarnym nagrobku..

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *