Namiotko, Bolesław (1902 – 1980), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Bolesław Namiotko, ur. 9 II 1902 roku w Zelwie w gminie Giby, syn Stanisława i Agaty z Misiewiczów. Uczęszczał do szkoły elementarnej. 15 V 1919 roku wstąpił do POW. Brał udział w powstaniu sejneńskim. Podczas walk, 27 sierpnia 1919 roku, prowadząc wywiad wraz z Wacławem Andruczykiem, został wzięty do niewoli „i osadzony w więzieniu jako partyzant polski”. Po zwolnieniu z niewoli brał udział w wojnie polsko bolszewickiej. Kanonier. W okresie międzywojennym  został osadnikiem wojskowym w rozparcelowanym folwarku Tauroszyszki, w gminie Krasnowo. W 1932 roku został odznaczony Medalem Niepodległości.  Zmarł w 1980 roku. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Bolesława Namiotko, pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod numerem ewidencyjnym 4432. Tabliczka z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  zostanie wręczona Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach, w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.  Beata Dźwilewska, Prezes Stowarzyszenia ,,ZIUK” oraz grupa przedstawicieli powstańczych rodzin serdecznie zapraszają rodzinę, krewnych, znajomych i sąsiadów Bolesława Namiotko na tę uroczystość. Informacja o miejscu i godzinie spotkania w Sejnach 23 sierpnia 2023 r. zostanie podana w późniejszym terminie.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości wręczania tabliczek GRÓB WETERANA 23 sierpnia 2023 r. w Sejnach na następujący adres mailowy: <STOWARZYSZENIE.ZIUK@gmail.com>

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *