Gryguć, Franciszek (1885–1963), zarejestrowany GRÓB WETERANA

Franciszek Gryguć, ur. 10 VI 1885 roku w Skustelach w gminie Krasnopol, syn Franciszka i Doroty z Sikorskich. Ukończył dwie klasy szkoły elementarnej. Rolnik, właściciel ok. 16 hektarowego gospodarstwa w Skustelach. W 1937 roku jego wniosek o odznaczenie Medalem Niepodległości został odrzucony. W 1944 roku został wybrany na sołtysa. „W roku 1946 został napadnięty przez bandę i obrabowany”. W 1908 roku ożenił się z Anną z Markiewiczów (pochodzącą z Litwy), z którą miał trzech synów i dwie córki. Jego syn Franciszek Jan (ur. 17 V 1915 roku w Skustelach), zamieszkały w Rynkojeziorach, w latach 1935–1936 odbył służbę wojskową w 2 Pułku Ułanów Grochowskich, kapral rezerwy. W czasie kampanii wrześniowej wziął udział w walkach w rejonie Puszczy Augustowskiej. Od 1942 roku należał do AK, pod ps. „Zew” „Lew” i pełnił funkcję komendanta Placówki „Krasnowo” w Rejonie III Obwodu Suwałki AK. W czasie akcji „Burza” był dowódcą 2 plutonu w 9 kompanii III batalionu 41 Suwalskiego Pułku Piechoty AK, a 11 XI 1944 roku awansował do stopnia plutonowego rezerwy. Od 15 maja 1945 roku należał do AKO i z polecenia komendanta Obwodu Suwałki AKO kpt. Mieczysława Ostrowskiego „Kropidło” pod ps. „Lew” pełnił funkcję dowódcy 7 kompanii obejmującej gminę Krasnowo, a następnie kompanii „Bratek” Augustowsko-Suwalskiego Obwodu WiN. Od sierpnia 1945 roku był wójtem gminy Krasnowo. Dnia 23 V 1946 roku został aresztowany przez UB i następnie skazany na 8 lat więzienia. Na podstawie ustawy o amnestii z 22 VII 1947 roku karę więzienia zmniejszono mu do lat 4. Został zwolniony z więzienia w 1950 roku. Drugi syn – Leonard po wojnie był instruktorem rolnym na Ziemiach Odzyskanych. Córka Anastazja w czasie okupacji została wywieziona na roboty przymusowe. Co najmniej do 1953 roku pozostawała w Austrii (gdy wystąpiła z chęcią powrotu do Polski to władze PRL nie chciały przyznać jej wizy). Franciszek Gryguć, urodzony w 1885 r., zmarł w 1963 roku. Został pochowany na „starym” cmentarzu w Sejnach. W tym samym grobie pochowana jest także jego żona Anna oraz syn Franciszek Jan, który zmarł w 2000 r.

Opracował Krzysztof Skłodowski.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Franciszka Jana Grygucia (1915-2000), pochowanego na  Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach w jednej mogile z ojcem Franciszkiem Gryguciem (1885-1963), została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczkę z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI  oraz zaświadczenie z numerem ewidencyjnym mogiły dnia 23 sierpnia 2023 r. wręczył w Sejnach przedstawicielom Rodziny Pan dr Marek Jedynak, Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej w siedzibie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Panią Beatę Dźwilewską, Prezesa Stowarzyszenia Zwolenników Idei Upamiętniania Komendanta ,,ZIUK” i członków Stowarzyszenia, przy współpracy z Panią Barbarą Miszkiel oraz z grupą przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski, Henryk Sylwista, a przede wszystkim przy życzliwej pomocy Księdza Prałata Zbigniewa Bzdaka, Proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *