Niewulis, Piotr (1899 – 1971)

Piotr Niewulis urodził się 26 listopada1899 r. we wsi Łowoć  (w granicach obecnej Polski nie ma takiej miejscowości). Na jego wniosku o odznaczenie Medalem Niepodległości znajduje się tylko pieczątka Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Nie ma dokumentu świadczącego o podjętej przez Komitet Krzyża… Czytaj dalej

Wojtulanis, Jan (1897 – 1919)

Jan Wojtulanis, ur. 1 I lub 20 I 1897 roku (we wniosku do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości podano rok 1898) w Żwikielach w gminie Sejwy, syn Antoniego (Litwina) i Ludwiki z domu Uminowicz (Polki). Ukończył szkołę początkową. Rolnik. Do POW wstąpił 10 VII 1919 roku. Brał udział w powstaniu… Czytaj dalej