Pożarowski, Antoni (1902 – 1997)

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s.  68 69.)

Antoni Pożarowski [ur. w Suwałkach 15 marca 1902 r.[1] – SR] po wybuchu I wojny światowej wraz z rodziną został ewakuowany do Mohylewa, gdzie uczęszczał do gimnazjum. W czasie nauki należał do harcerstwa, angażując się w działalność konspiracyjną (m.in. przenosił broń i korespondencję). Po powrocie do Suwałk w listopadzie 1918 roku wstąpił do 6 klasy gimnazjum, a wkrótce potem został zaprzysiężony na członka POW. Żołnierz I Suwalskiej Kompanii Ochotniczej Dowództwa Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej. 22 sierpnia otrzymał rozkaz dotarcia do oddziału POW w Szypliszkach i przybycie wraz z nim na koncentrację w Sumowie. Brał udział w walkach o Sejny 23 i 25 sierpnia. W marcu 1921 roku wszedł w skład komisji organizacyjnej „Związku Starszej Młodzieży Harcerskiej” w Suwałkach. W 1921 roku uzyskał maturę, a następnie ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu w Poznaniu. W latach trzydziestych był naczelnikiem Urzędu Celnego we Lwowie, a następnie pracownikiem dyrekcji Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Aktywnie działał w Zrzeszeniu Suwalczan. Okupację spędził w Warszawie. Po wojnie, do emerytury pracował w Ministerstwie Finansów. Był jednym z inicjatorów i prezesem komitetu organizacyjnego pierwszego po wojnie zjazdu wychowanków suwalskich gimnazjów w 1957 roku. M.in. z jego inicjatywy w Warszawie powołane zostało Zrzeszenie Suwalczan, którego prezesem był aż do jego rozwiązania w 1969 roku. Po utworzeniu w 1970 roku Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna” zaangażował się w jego działalność. Uczestniczył we wszystkich ważniejszej wydarzeniach i kolejnych zjazdach absolwentów suwalskich gimnazjów i członków stowarzyszenia. Zmarł 7 lutego 1997 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu w Augustowie. (ks)[2]

Opracował Krzysztof Skłodowski.


[1] Świadectwo dojrzałości: Pożarowski Antoni, Dom Aukcyjny Ostoja, https://www.aukcjeostoya.pl/bibliofilia/20095/57b-dokumenty-antoniego-po%C5%BCarowskiego-i-jego-rodziny-detail, dostęp: [30. 05. 2020 r.].

[2] Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”, Facebook, https://www.facebook.com/774781075891667/photos/a.774781249224983/3012104642159288/?type=3&theater, dostęp:  [05. 05. 2020 r.].

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *