Waluś, Bolesław (1887–1967), zarejestrowany GRÓB WETERANA

(Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I – Wspomnienia i relacje. Część II – Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 50.)

Bolesław Waluś brał udział w Powstaniu Sejneńskim i wykazał się walecznością, o której wspominano w literaturze poświęconej Powstaniu1. Pochodził z Gruszek koło Augustowa. W Sejnach zamieszkał w 1912 r., w osadzie Borek. Tak nazywano wówczas miejsce, gdzie pod lasem w Sejnach stała drewniana leśniczówka (stoi także dzisiaj, ale już inna, murowana). W wolnej Polsce był leśniczym i organizował Lasy Państwowe. Wielu Sejnian pamięta serdeczność i życzliwość Bolesława Walusia i Jego żony Aleksandry, z domu Dadur. Małżonkowie mieli sześcioro dzieci. Synowie Stanisław i  Romuald, jak Ojciec, byli  leśnikami. W czasie II wojny światowej Stanisław działał w AK, w randze oficera. Jesienią 1944 r. został przez NKWD aresztowany i wraz z grupą  mieszkańców Sejn i okolic2 zesłany do obozu w Ostaszkowie – do tego samego obozu, z którego wiosną 1940 r. wywożono jeńców do Katynia. Stanisław, po zwolnieniu z obozu, wrócił do zawodu leśnika.  I zawód, i waleczność przeszły tu z Ojca na Syna. Liczni potomkowie Bolesława Walusia mieszkają w Sejnach i okolicy. Bolesław Waluś został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie ustnej relacji wnuczki, Reginy Andruczyk oraz wnuka, Wojciecha Walusia.


1 Wiesław Jan Wysocki, Powstanie Sejneńskie 1919,  wydawcy: Fundacja Historia i Kultura, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 2019, Rozdział V Zwycięskie Powstanie Sejneńskie, s. 40.

2 To Kazimierz Harasimowicz, Jerzy Krakowiński, Mieczysław Szyryński oraz Wacław Domosławski, Ignacy Birula, Michał Czatyrko, Stanisław Andrulewicz, Zygmunt Fimowicz, Józef Zubowicz, Bronisław Romatowski, Józef Łejmel,  i wielu innych . Por. Piotr Szyryński, Dom Julii, Oficyna Literatów i Dziennikarzy Pod Wiatr, Warszawa 2015, s.169.

Zarejestrowany GRÓB WETERANA
Na podstawie art.3 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. z 2018 r., poz. 2529) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że mogiła Bolesława Walusia, pochowanego na   Starym Cmentarzu Parafialnym w Sejnach, została wpisana do centralnej ewidencji grobów  weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Mogiła jego pochowanego obok syna, Stanisława Walusia została także zarejestrowana. Tabliczki z napisem GRÓB WETERANA WALK O WOLNOŚC I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI oraz zaświadczenia z numerami ewidencyjnymi mogił zostały wręczone Rodzinie przez Przedstawiciela Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dnia 23 sierpnia 2022 r., w czasie uroczystości specjalnie w tym celu zorganizowanej przez Ośrodek Kultury w Sejnach oraz grupę przedstawicieli powstańczych rodzin w składzie: Halina i Jan Dzienisiewicz, Marta Dziemido, Irena Kasperowicz-Ruka, Bernard Kozakiewicz, Sławomir Rutkowski oraz Henryk  Sylwista.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *