Kalwejt, Jan (1874 – 1923)

Jan Kalwejt  „był kupcem, który w swoim asortymencie posiadał głównie galanterię obuwniczą. Był właścicielem kilku sklepów: w Sejnach, Łoździejach, Mariampolu i Kalwarii. Tradycje kupieckie były w rodzinie Kalwejtów przekazywane z ojca na syna, ponieważ dziadek Feliksa, Jerzy również parał się tą profesją. Jednocześnie posiadali też stare tradycje patriotyczne. Jan Kalwejt ożenił się z Antoniną z Jaroszewiczów, której ojciec Józef Jaroszewicz, obywatel ziemski z majątku Janówka na Grodzieńszczyźnie, przyjechał z rodziną do Sejn po konfiskacie majątku za udział w powstaniu styczniowym”1. Jan Kalwejt brał udział w Powstaniu Sejneńskim. Po jego zwycięskim zakończeniu został powołany 9 września 1919 roku do pierwszej Rady Miejskiej Sejn przez Bolesława Szczęsnego Herbaczewskiego, który 30 sierpnia 1919 roku powrócił z Suwałk do Sejn na swoje stanowisko komisarza powiatowego2. Zmarł w Warszawie 28 sierpnia 1923 r. w wieku 49 lat.  Spoczywa wraz z córką Stefanią Majewską i jej rodziną na warszawskim cmentarzu Stare Powązki, (kwatera 89, rząd 3, miejsce 29)3.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie wspomnień dotyczących Feliksa Kalwejta oraz Stefanii Majewskiej.

1 (Por. Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 28.)

2 Por. także: Stanisław Buchowski, Rada Miejska w Sejnach w okresie międzywojennym, http://www.astn.pl/r2003/rada.htm [dostęp: 25.05.2021 r.]

3 Powstańcy Sejneńscy. Część I –  Wspomnienia i relacje. Część II –  Notki biograficzne. Praca zbiorowa pod red. Sławomira Rutkowskiego. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2020, wydanie II, s. 35.)

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *