Szcześniak, Stanisław ( 5 IV1885 ? – 8 IX 1920), 3puł.

Wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1920 głównie we wrześniu 1920 r. przyniosła na terenie Ziemi Sejneńskiej liczne ludzkie ofiary. Toczyły się tu bowiem w tym czasie walki, składające się na operację wojskową, nazywaną powszechnie Bitwą Niemeńską. Oddając cześć wszystkim naszym Rodakom, poległym w obronie wolności, niepodległości i granic Polski, przypominamy z imienia i nazwiska tych, o których wiemy, w jakiej jednostce wojskowej służyli, kiedy i w której miejscowości Ziemi Sejneńskiej zginęli. Podstawowe informacje, dotyczące poległego 8 września 1920 r. we Frąckach  kaprala 3. pułku ułanów*, śp. Stanisława Szcześniaka, znajdują się pod następującymi internetowymi adresami:

1. Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. Lista poległych: nr 10318. kpr. Szcześniak Stanisław. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/39404/edition/56413/content

2. Bohdan DobrzyńskiZarys historji wojennej 3-go pułku ułanów. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1929, seria: Zarys historii wojennej pułków polskich 1918–1920. Lista poległych oficerów: str. 45, nr 61. kpr. Szcześniak Stanisław. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34621/edition/51784/content

3.  Stanisław Szcześniak został odznaczony pośmiertnie Orderem Wojennym Virtuti Militari: https://wbh.wp.mil.pl/pdfviewer/?f=/c/scans/VM/I.482.22-1606.pdf. Wniosek o odznaczenie z dnia 7 maja 1921 r. dotyczył przypłaconego życiem czynu wojennego w okolicach Frącek (pod wsią Głęboki Bród) 8 września 1920 r. Z opisu czynu wojennego wynika, że kapral Stanisław Szcześniak był dowódcą karabinu maszynowego, a zginął przy zdobywaniu samochodu pancernego przeciwnika.

4. Czy Stanisław Szcześniak, poległy 8 września 1920 r. we Frąckach, był Hallerczykiem?  Odpowiedź na to pytanie wymaga dotarcia do następujących dokumentów: https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/1476723/, Stanisław Szcześniak, ur. 5.04.1885 r. Nr dokumentów I. 123.9.17.

*3. pułk ułanów (3puł.) wchodził w skład 2, a następnie 4 Brygady Jazdy. Warto zaznaczyć, że 1 Dywizja Piechoty Legionów wraz z 1 Dywizją Litewsko-Białoruską, 2 Brygadą Jazdy i 4 Brygadą Jazdy tworzyły Grupę Manewrową (nazywaną także Uderzeniową lub Północną). Przy końcu sierpnia 1920 r. grupa ta została wydzielona z 2 Armii gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. To jednostki wojskowe tworzące Grupę Manewrową walczyły na Sejneńskiej Ziemi we wrześniu 1920 r.

Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie cytowanych zasobów internetowych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *